Terug naar resultaten

Beter, Beoordelen en Belonen

Start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken, ze leveren veel op. Mits de gesprekken goed zijn voorbereid, de doelstelling duidelijk is en de inhoud klopt. Dat is niet eenvoudig, maar de uitgave ‘Beter Beoordelen en Belonen’ geeft een stevige steun in de rug. Ook als je handvatten zoekt om meer te doen met prestatiegericht belonen. Het handboek laat stap voor stap zien hoe je dit professioneel oppakt, inclusief de effecten op beloning. Wil je een systeem van belonen toepassen dat afwijkt van de cao? In Beter Beoordelen en Belonen vind je de voorwaarden en spelregels die gelden bij beoordelingsafhankelijk belonen. Behoor je tot de directie of werk je op de afdeling P&O? Ben je leidinggevende of medewerker? Doe er je voordeel mee.

Download de uitgave en ga meteen aan de slag

In Beter Beoordelen en Belonen vind je diverse hulpmiddelen zoals checklists, voorbeeldformulieren, competenties, ontwikkeltips en kerntaken per functie. Hieronder kun je deze per thema downloaden. Waar nodigkunnen deze downloads aangevuld worden met informatie die specifiek voor het bedrijf geldt.

1. Startgesprek

2. Functioneringsgesprek

3. Beoordelingsgesprek

4. Competenties & Ontwikkeltips

5. Maximale competentiegraad per cao-niveau

6. Kerntaken per functiefamilie

7. Praktijkvoorbeelden kerntaken en competenties per functie

Interessant voor jou

Cao - Pensioen
  • Foto

    Vakbondsverlof

    KIKK heeft een regeling Tegemoetkoming Vakbondsverlof (TV) ingesteld.

  • Foto

    Gratis adviesgesprek arbeidsmarkt

    Heb je als ondernemer, HR-functionaris, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad behoefte aan voorlichting of advies op het gebied van arbo, arbeidsmarkt of scholing, vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Zoek op jouw interesse