Wat is jouw beroep? Om te komen tot de juiste functie-indeling van medewerkers, kun je gebruik maken van het Handboek functie-indeling. In de juiste functie ingedeeld zijn is belangrijk, want o.a. de salarisschalen zijn gebaseerd op deze functie-indeling. In het Handboek functie-indeling is de procedure om tot de juiste indeling te komen uitvoerig beschreven. Daardoor kunnen meningsverschillen over de functie-indeling worden voorkomen.

De juiste functie-indeling is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Ben je het niet eens met de indeling of wijzigt de functie-indeling? Bijvoorbeeld door een functiewijziging? Dan zal de werkgever  in overleg met jou tot een oplossing moeten komen. Deze procedure is vastgelegd in de cao recreatie. Leidt dit overleg niet tot een goede oplossing? Dan kun je de kwestie voorleggen aan  de Beroepscommissie functie-indeling Recreatie. De procedure van de beroepscommissie staat beschreven in bijlage 7 van de Fonds-cao.

Het Handboek functie-indeling is tot stand gekomen door een samenwerking tussen sociale partners.