Op zoek naar cijfers over de recreatiesector?
Ben je op zoek naar cijfers en statistieken over de recreatiesector? Met de Abeidsmarktmonitor gastvrijheid, die is samengesteld door ABF en NBTC, heb je toegang tot relevante arbeidsmarktinformatie. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. Je kunt de informatie filteren op (deel)sector en vergelijken op basis van een provincie.

 

 

Downloaden en delen
De cijfers zijn per thema te downloaden als PDF of als Excel-bestand. Je kunt de resultaten delen op social media.

De Landelijke Data Alliantie analyseerde de data over 2023 en verwerkte deze in twee factsheets: een over de gastvrijheidssector en een over de watersport en recreatiesector.

Gebruik

Kies een thema
Maak je keuze uit één van de 9 thema’s waarover gegevens beschikbaar zijn:

  • Bedrijven
  • Banen & baankenmerken
  • Persoonskenmerken
  • Functioneren & tevredenheid
  • Arbeidsmobiliteit
  • Onderwijs & baankansen
  • Seizoensarbeid
  • Actuele economie
  • Maandcijfers werknemers

Binnen deze onderwerpen vindt je verschillende onderdelen, waarbij je ook een beschrijving, bron en peildatum terugvindt. Zo weet je dat deze informatie betrouwbaar is.

De gegevens in de arbeidsmarktmonitor gastvrijheid zijn afkomstig uit verschillende bronnen, zoals CBS microdata, arbeidsmarktenquêtes NEA  van TNO en DUO.