Gezond en veilig werken is belangrijk. Daarom voert KIKK recreatie regelmatig onderzoek uit op het gebied van ziekteverzuim, arbeidsrisico’s, re-integratie, generatiemanagement, integriteitsvraagstukken en scholingsvraagstukken. Dankzij dit onderzoek krijgen we inzicht in wat er leeft in de sector en kunnen we passende hulpmiddelen en tools maken voor bedrijven én medewerkers.

Denk hierbij aan tools zoals de RI&E en de Arbocatalogus.

Ook in de Vind je KIKK zoekfunctie vind je diverse projecten en tools die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van jou en de medewerkers binnen het bedrijf.