Per 1 juli 2019 is de fonds-cao Recreatie afgesloten en deze is verlengd tot en met 31 december 2021. Dit betekent voor alle werkgevers in de sector Verblijfsrecreatie, dat er sinds 1 juli 2019 door TKP weer premie wordt geïnd. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers sinds 1 juli 2019 weer premie mogen inhouden op het loon van hun werknemers.

Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,5% (de verdeling 50% werkgevers – 50% werknemers).

Een gezonde arbeidsmarkt

KIKK recreatie zet zich in voor een gezonde arbeidsmarkt in de recreatiesector. Dit betekent dat sociale partners van de sector Verblijfsrecreatie zich blijven inzetten voor goede arbeidsvoorwaarden en opleidings- en (door)ontwikkelmogelijkheden in de sector.

Activiteiten van KIKK recreatie

KIKK recreatie financiert, subsidieert en ontwikkelt activiteiten die daarop gericht zijn. Denk hierbij aan de cao recreatie, een uitgebreid portal met opleidingen en trainingen voor medewerkers en diverse HR tools. Ook Arbo-zaken, zoals de branche RI&E en de Arbocatalogus zullen verder worden ontwikkeld en weer gratis worden aangeboden.

Wettelijke incassokosten

Om dit te kunnen financieren worden er premies geïnd bij zowel werkgevers als werknemers. Wordt er niet voldaan aan het afdragen van de premie, dan gelden onderstaande incassokosten. Naast deze incassokosten wordt de wettelijke handelsrente opgelegd.

Hoofdsom     Incassokosten (excl. btw)
tot € 250     € 37,-
€ 250 tot € 500     € 75,-
€ 500 tot € 1.250     € 150,-
€ 1.250 tot € 2.500     € 300,-
€ 2.500 tot € 3.750     € 450,-
€ 3.750 tot € 5.000     € 600,-
meer dan € 5.000     15 %

 

Vragen?

De premie-inning wordt uitgevoerd door TKP Pensioen. Voor vragen over premie-inning of nota’s kunt u contact opnemen met TKP Pensioen, telefoon 050 – 582 18 00. Zij zorgen voor de ledenadministratie van KIKK recreatie (Sociaal Fonds Recreatie). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@kikk-recreatie.nl.