Delen via:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

Per 1 juli 2019 is er een nieuwe fonds cao Recreatie afgesloten.
Dit betekent voor alle werkgevers in de sector Verblijfsrecreatie, dat er per 1 juli 2019 door TKP weer premie wordt geïnd. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 juli 2019 weer premie mogen inhouden op het loon van hun werknemers.
Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,5% (de verdeling 50% werkgevers – 50% werknemers).