Delen via:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

Valt het bedrijf waar jij voor werkt onder de werkingssfeer van de Fonds-cao? Dan dragen jij en je werkgever premie af aan KIKK recreatie. Deze premie mag maximaal 1% bedragen en voor 2018 is deze vastgesteld op 0,81%.

Meer informatie over deze premies vind je in het premieoverzicht 2018

Van deze premies ondernemen en financieren we activiteiten om professionals in de branche met plezier te laten werken, ook in de toekomst. Daarom zorgen wij voor goede arbeidsvoorwaarden die vastgelegd zijn in de cao en bieden we tools die bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden. Zo vind je in de RI&E en de arbocatalogus informatie over gezond en veilig werken en doen we regelmatig onderzoek op het gebied van werk, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de recreatiesector. Daarnaast bieden we HR tools zoals ‘Professioneel met Personeel’, organiseren we jaarlijks een sectorevenement en onderhouden we nauwe contacten met onderwijs en bedrijfsleven.

Wordt er niet voldaan aan het afdragen van de premie, dan gelden onderstaande incassokosten. Naast deze incassokosten wordt de wettelijke handelsrente opgelegd.

Hoofdsom     incassokosten (excl. btw)
tot € 250     € 37,-
€ 250 tot € 500     € 75,-
€ 500 tot € 1.250     € 150,-
€ 1.250 tot € 2.500     € 300,-
€ 2.500 tot € 3.750     € 450,-
€ 3.750 tot € 5.000     € 600,-
meer dan € 5.000     15 %