Per 1 juli 2019 is er een nieuwe fonds-cao Recreatie afgesloten.
Dit betekent voor alle werkgevers in de sector Verblijfsrecreatie, dat er per 1 juli 2019 door TKP weer premie wordt geïnd. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 juli 2019 weer premie mogen inhouden op het loon van hun werknemers.
Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,5% (de verdeling 50% werkgevers – 50% werknemers)

KIKK recreatie gaat zich weer inzetten voor een gezonde arbeidsmarkt in de recreatiesector. Dit betekent dat sociale partners van de sector Verblijfsrecreatie zich blijven inzetten voor goede arbeidsvoorwaarden en opleidings- en (door)ontwikkelmogelijkheden in de sector. KIKK recreatie financiert, subsidieert en ontwikkelt activiteiten die daarop gericht zijn. Denk hierbij aan de cao recreatie, een uitgebreid portal met opleidingen en trainingen voor medewerkers en diverse HR tools. Ook Arbo-zaken, zoals de branche RI&E en de Arbocatalogus zullen verder worden ontwikkeld en weer gratis worden aangeboden.

Om dit te kunnen financieren worden er premies geïnd bij zowel werkgevers als werknemers.
Wordt er niet voldaan aan het afdragen van de premie, dan gelden onderstaande incassokosten. Naast deze incassokosten wordt de wettelijke handelsrente opgelegd.

Hoofdsom    incassokosten (excl. btw)
tot € 250    € 37,-
€ 250 tot € 500    € 75,-
€ 500 tot € 1.250    € 150,-
€ 1.250 tot € 2.500    € 300,-
€ 2.500 tot € 3.750    € 450,-
€ 3.750 tot € 5.000    € 600,-
meer dan € 5.000    15 %


Uitstel premiebetaling i.v.m. coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel bedrijven. Om je te helpen hebben we tijdelijk ons incassobeleid aangepast.
Lees meer over het aangepaste beleid.