Ken jij de vertrouwenspersoon voor de recreatiesector al?

Ongewenst gedrag op de werkvloer. 1 op de 10 medewerkers krijgt of heeft ermee te maken. Daarom zijn er in de recreatiesector afspraken gemaakt over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de cao Recreatie, artikel 6 lid 2c (blz. 16). Onderdeel van deze afspraken is dat je gebruik kunt maken van de vertrouwenspersoon die speciaal voor de sector aangewezen en beschikbaar is gesteld.

Wanneer kun je eigenlijk bij jou terecht?
“Dat kan verschillende redenen hebben. Zo is het voor bedrijven met meer dan 50 personen verplicht om een interne vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen. Voor zo’n interne vertrouwenspersoon kan het handig zijn om eens met iemand van buitenaf, in vertrouwen, te sparren. Want vertrouwenspersoon zijn is best een eenzame functie. Daarnaast kunnen werkgevers bij mij terecht. Bijvoorbeeld als zij op zoek zijn naar advies bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het opzetten van preventief beleid. Daar hebben we overigens ook een handige folder voor: Er zijn grenzen! Tot slot is de vertrouwenspersoon er natuurlijk voor alle werknemers in de sector. Ben je geconfronteerd met ongewenst gedrag en ben je op zoek naar iemand die naar je luistert, met je meedenkt, of gewoon een aanspreekpunt, dan kun je bellen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor en kan eerste opvang bieden. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon je doorverwijzen voor verdere hulpverlening. De vertrouwenspersoon kan je problemen niet oplossen, maar hij kan wel samen met je zoeken naar een oplossing.”

Hoe kan ik contact opnemen met de vertrouwenspersoon?
Je kunt mij bellen via 0183 – 64 50 35 of mailen via vertrouwenspersoon@kikk-recreatie.nl.