Ken jij de vertrouwenspersoon voor de recreatiesector al?

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. 1 op de 10 werknemers krijgt of heeft ermee te maken. Daarom zijn er in de recreatiesector afspraken gemaakt over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de cao Recreatie, artikel 6 lid 2c (blz. 16). Onderdeel van deze afspraken is dat je gebruik kunt maken van de vertrouwenspersoon die speciaal voor de sector aangewezen en beschikbaar is gesteld.

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit
Het is goed om te weten dat er een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen bestaat, maar ook een vertrouwenspersoon integriteit. In de praktijk wordt beide vaak gecombineerd door dezelfde vertrouwenspersoon binnen een organisatie. Wat is het verschil?

Bij integriteitskwesties gaat het om zaken die schade doen aan de organisatie. Bijvoorbeeld diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels en niet integer gedrag. Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je dus veilig melding doen van vermoedens van misstanden.

Maar de meeste vertrouwenspersonen worden in een organisatie gezien als een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen.  Bij hem of haar kun je terecht voor zaken in de omgang, communicatie en de manier van leidinggeven die jou hebben gekwetst. En tot doel of gevolg hebben dat jij je niet veilig voelt op het werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie/geweld en discriminatie. Jij bepaalt wat kwetsend is voor jou, jij bepaalt wie er over jouw grens is heengegaan.

Hoe gaat de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te werk?
De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen biedt een luisterend oor en alle ruimte voor verhaal en emotie. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het om ernstig strafbare feiten gaat. Waardoor de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. De vertrouwenspersoon staat naast jou maar neemt het probleem niet van je over. Jij hebt de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is en bespreekt met jou de mogelijkheden. Samen breng je de voor- en nadelen van de oplossingen in kaart. De vertrouwenspersoon helpt je een eigen passende keuze te maken en begeleidt je in dat proces. Wil je echter alleen je hart luchten en er verder niks mee doen? Dan is dat ook prima. Jij hebt de regie.

Waarvoor kan men bij jou als externe vertrouwenspersoon terecht?
Ik ben beschikbaar voor alle werknemers in de sector. Maar misschien is er ook een interne vertrouwenspersoon op je werk? Een vertrouwenspersoon bij je eigen werkgever heeft het voordeel dat hij of zij de organisatie en de  mensen en de cultuur kent. En met deze vertrouwenspersoon kun je samenzitten om rustig overleg te hebben. In de cao (artikel 6 lid 2c) is geregeld dat een onderneming met 50 of meer werknemers, in overleg met de ondernemingsraad een vertrouwenspersoon moet aanstellen. Maar ik adviseer ook werkgevers met een kleiner personeelsbestand om een (interne) vertrouwenspersoon aan te stellen. Elke werkgever is namelijk volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren dat er op gericht is om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.  En een vertrouwenspersoon biedt toegevoegde waarde binnen dat beleid.

Voor een dergelijke interne vertrouwenspersoon kan prettig zijn om met mij, als externe vertrouwenspersoon, te sparren. In vertrouwen. Want vertrouwenspersoon zijn is best een eenzame functie.

Daarnaast kunnen werkgevers bij mij terecht. Bijvoorbeeld als zij op zoek zijn naar advies bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het opzetten van preventief beleid. Daar hebben we overigens ook een handige folder voor: Er zijn grenzen!

Hoe kan ik contact opnemen met de vertrouwenspersoon?
Je kunt mij bellen via 0183 – 64 50 35 of mailen via vertrouwenspersoon@kikk-recreatie.nl.