Ken jij de vertrouwenspersoon voor de recreatiesector al?

Ongewenst gedrag op de werkvloer. 1 op de 10 medewerkers krijgt of heeft ermee te maken. Daarom zijn er in de recreatiesector afspraken gemaakt over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de cao Recreatie, artikel 6 lid 2c (blz. 14). Onderdeel van deze afspraken is dat je gebruik kunt maken van de vertrouwenspersoon die speciaal voor de sector aangewezen en beschikbaar is gesteld.

“In mijn dagelijkse werk voor KIKK recreatie liggen mijn prioriteiten bij een veilige werkomgeving. Zo ben ik onder andere verantwoordelijk voor de Arbocatalogus en de branche RI&E. De functie van vertrouwenspersoon voor de sector past daar heel goed bij.” zegt Margriet de Peuter.

Margriet is de vertrouwenspersoon die werknemers en werkgevers in de recreatiesector kunnen benaderen. Zij heeft de erkende opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd. Dat betekent dat zij naast haar opgedane deskundigheid ook altijd de vertrouwelijkheid zal waarborgen wanneer je contact met haar opneemt.

Wanneer kun je eigenlijk bij jou terecht?
“Dat kan verschillende redenen hebben. Zo is het voor bedrijven met meer dan 50 personen verplicht om een interne vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen. Voor zo’n interne vertrouwenspersoon kan het handig zijn om eens met iemand van buitenaf, in vertrouwen, te sparren. Want vertrouwenspersoon zijn is best een eenzame functie. Daarnaast kunnen werkgevers bij mij terecht. Bijvoorbeeld als zij op zoek zijn naar advies bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het opzetten van preventief beleid. Daar hebben we overigens ook een handige folder voor: Er zijn grenzen! Tot slot ben ik er natuurlijk voor alle werknemers in de sector. Ben je geconfronteerd met ongewenst gedrag en ben je op zoek naar iemand die naar je luistert, met je meedenkt, of gewoon een aanspreekpunt, dan kun je mij bellen. Ik kan een luisterend oor en eerste opvang bieden. Daarnaast kan ik je doorverwijzen voor verdere hulpverlening. Ik kan je problemen niet oplossen, maar ik kan wel samen met je zoeken naar een oplossing.”

Hoe kunnen we je bereiken?
Je kunt mij bellen via 0183 – 64 50 35 of mailen via vertrouwenspersoon@kikk-recreatie.nl.