Ken jij de vertrouwenspersoon voor de recreatiesector al?

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. 1 op de 10 werknemers krijgt of heeft ermee te maken. Daarom zijn er in de recreatiesector afspraken gemaakt over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de cao Recreatie, artikel 6 lid 2c (blz. 16). Onderdeel van deze afspraken is dat je gebruik kunt maken van de vertrouwenspersoon die speciaal voor de sector aangewezen en beschikbaar is gesteld. Sinds 1 februari 2023 is deze rol ondergebracht bij Arboned. In dit artikel stelt vertrouwenspersoon Carolien Verboom zich voor. 

Waarvoor kunt u bij mij terecht?
Ik ben er voor u om gevoelige zaken te bespreken die te maken hebben met stress op het werk. Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie. Dit noemen we samengevat ‘psychosociale arbeidsbelasting.’ Daarnaast kan ook sprake zijn van een integriteitskwestie of een vermoeden van een ‘misstand’. Onze ervaring leert dat alleen al praten over een ongewenste situatie opluchting en ruimte biedt. Vaak is er geen pasklare oplossing voor grensoverschrijdend gedrag. Daarom kijk ik samen met u naar de situatie en adviseer over een mogelijke oplossing, bemiddeling of doorverwijzing. Hierbij zet ik geen enkele stap zonder uw toestemming. Onze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en anoniem. Uw werkgever wordt niet geïnformeerd, tenzij u dat zelf wilt. Mocht het tot een officiële klacht bij de klachtencommissie komen, kan ik u ondersteunen bij het indienen van de klacht en het daaropvolgende onderzoek.

Wie ben ik?
Als medisch maatschappelijk werker heb ik jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen op psychosociaal gebied. Sinds februari 2023 werk ik met veel plezier bij ArboNed als bedrijfsmaatschappelijk werker.
De diversiteit in mijn werk vraagt om een persoonlijke aanpak. Ieder verhaal en iedere situatie is uniek. Ik begeleid bijvoorbeeld werknemers met stressgerelateerde klachten of bemiddel in het contact en/of de communicatie tussen werknemer en werkgever.

Protocol ongewenste omgangsvormen

Het opstellen van beleid en een protocol  over (on)gewenste omgangsvormen, agressie en werkdruk kan een lastige en tijdrovende klus zijn. Daarom heeft Arboned een voorbeeldprotocol gemaakt, waar je als bedrijf gebruik van kunt maken. Dit protocol kun je hier downloaden. Vergeet niet de geel gemarkeerde passages aan te passen. Je kunt het protocol eventueel ook voorzien van het logo van het bedrijf.

Hoe kan ik contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag (oneven weken) en donderdag
Telefoonnummer: 06 478 700 49
Bij afwezigheid: 0800 020 42 04
E-mail: carolien.verboom@arboned.nl