Ken jij de vertrouwenspersoon voor de recreatiesector al?

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. 1 op de 10 werknemers krijgt of heeft ermee te maken. Daarom zijn er in de recreatiesector afspraken gemaakt over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de cao Recreatie, artikel 6 lid 2c (blz. 16). Onderdeel van deze afspraken is dat je gebruik kunt maken van de vertrouwenspersoon die speciaal voor de sector aangewezen en beschikbaar is gesteld. Sinds 1 februari 2023 is deze rol ondergebracht bij Arboned. In dit artikel stellen vertrouwenspersonen Hanneke Snels en Sheila Peeters zich voor. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Wij zijn er voor u om gevoelige zaken te bespreken die te maken hebben met  stress op het werk, waaronder grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie. Maar er kan ook sprake zijn van een integriteitskwestie of een vermoeden van een ‘misstand’. Dit noemen we samengevat: psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Onze ervaring leert dat alleen al praten over een ongewenste situatie opluchting en ruimte biedt. Omdat er vaak geen pasklare oplossing voor grensoverschrijdend gedrag is, kijken wij samen met u naar de situatie en adviseren over een mogelijke oplossing, bemiddeling of doorverwijzing. Hierbij zullen wij geen enkele stap zetten zonder uw toestemming. Onze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en anoniem. Uw werkgever wordt niet geïnformeerd, tenzij u dat zelf wilt. Mocht het tot een officiële klacht bij de klachtencommissie komen, dan kunnen wij u ondersteunen bij het onderzoek.

Protocol ongewenste omgangsvormen

Het opstellen van beleid en een protocol  over (on)gewenste omgangsvormen, agressie en werkdruk kan een lastige en tijdrovende klus zijn. Daarom heeft Arboned een voorbeeldprotocol gemaakt, waar je als bedrijf gebruik van kunt maken. Dit protocol kun je hier downloaden. Vergeet niet de geel gemarkeerde passages aan te passen. Je kunt het protocol eventueel ook voorzien van het logo van het bedrijf.

Hoe kan ik contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Hanneke Snels:
Werkdagen: Di, wo en do
Telefoonnummer: 06 226 276 35 / 0800 0204204
E-mail: hanneke.snels@arboned.nl

Sheila Peeters:
Werkdagen: Ma, di, wo, do, hele dag, vrijdagochtend
Telefoonnummer: 0800 0204204 / 06 466 140 59
E-mail: sheila.peeters@arboned.nl