Wij vinden het belangrijk dat er een constante instroom is van jonge vakkrachten, daarom onderhoudt KIKK recreatie een actieve aansluiting met het beroepsonderwijs, met name vmbo en mbo. Zo ontwikkelen we samen met professionals uit de sector en onderwijskundigen beroepscompetentieprofielen. Deze kunnen worden gebruikt als brondocument voor de mbo-beroepsopleidingen in de recreatie, maar ook voor relevante trainingen en cursussen.

In een beroepscompetentieprofiel (bcp) wordt goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar (met 3 tot 5 jaar praktijkervaring) beschreven. Een bcp bestaat uit de volgende onderdelen: een beroepsbeschrijving, uitwerking van de kerntaken, vakkennis en vakvaardigheden en een set van beroepscompetenties met bijbehorende succescriteria. Voor goed functioneren is de samenhang tussen deze onderdelen enorm belangrijk.

Onder verantwoordelijkheid van KIKK recreatie zijn de onderstaande beroepscompetentieprofielen opgesteld voor de beroepen:

• Groentechnisch medewerker
• Diverse beroepen in de recreatiesector
• Zwembadtechniek
• Beroepscompetentieprofiel zwembadbranche