Voor veel studenten vormt de stage (ook wel beroepspraktijkvorming of BPV genoemd) een belangrijk onderdeel van hun beroepsopleiding. Zo leren ze de kneepjes van het vak in de praktijk en het bedrijf leert weer van de frisse blik van deze jonge werknemers. Eens per jaar zet KIKK recreatie een leerbedrijf in het zonnetje, dat doen we door middel van de verkiezing Leerbedrijf Recreatie. Daarnaast bieden we tools voor zowel stagiairs als hun begeleiders om ervoor te zorgen dat elke stage een succes wordt.

Wil je een stagiair in dienst nemen? Kijk dan eens op www.stagemarkt.nl of op www.werkeninderecreatie.nl.

Goede praktijkbegeleiding

Goede begeleiding van de stagiaires is essentieel voor een succesvolle stage. Niet alleen voor de stagiair, maar ook voor het bedrijf. Het begeleiden van de stagiair gebeurt zowel vanuit de school als door de praktijkbegeleider van het bedrijf. De praktijkbegeleider is binnen het bedrijf degene die de verantwoordelijkheid heeft en de kwaliteit bewaakt van de stage. Dit houdt in dat hij één of meer leerlingen begeleidt en soms ook beoordeelt tijdens de stage.

De praktijkbegeleider stimuleert dat leerlingen een goede beroepskracht te worden en dat ze de juiste (vak)kennis en vaardigheden opdoen. Verder onderhoudt de praktijkbegeleider de contacten met de leerlingbegeleider van de onderwijsinstelling. Het is van belang dat de praktijkbegeleider over goede vakinhoudelijke kennis beschikt en dat hij de juiste informatie op een duidelijke manier aan de stagiaire over kan brengen.

Wil je een stagiaire gaan begeleiden, maar ben je nog geen praktijkbegeleider? Dan kan jij of een van je medewerkers een cursus Praktijkbegeleider van KIKK recreatie volgen bij Endurance, Bureau HTM of Bureau PUUR.

Één begeleidings- en beoordelingssysteem

In het samenwerkingsverband Ruim baan voor Recreatie heeft KIKK recreatie samen met de roc’s  een eenduidige begeleidings- en beoordelingssystematiek voor de mbo-beroepspraktijk gemaakt. De belangrijkste tools op een rijtje:

Hoe kom ik succesvol door mijn stage?

Op de Stagekaart staan de verschillende stappen van een stage omschreven. Dat is handig voor de stagiair én de praktijkbegeleider

Praktijkmap

De stagiair neemt zelf zijn praktijkmap mee. Door middel van de praktijkmap brengt de praktijkbegeleider makkelijk in kaart waar de stagiair staat in zijn ontwikkeling. Ook zit er een handleiding bij voor de praktijkbegeleider waarin staat opgenomen hoe een stagiair beoordeeld moet worden.