Delen via:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

‘Opleiden en ontwikkelen’ is samen met ‘Arbeidsmarkt’ een van de belangrijkste pijlers binnen KIKK recreatie. Niet alleen stimuleren we de permanente scholing en ontwikkeling van medewerkers in de recreatiesector, ook onderhouden we actieve aansluiting met het beroepsonderwijs om de instroom van goed gekwalificeerde vakkrachten op peil te houden.

Een leven lang ontwikkelen met de Fonds-cao Recreatie

In de recreatiesector zijn er afspraken gemaakt omtrent opleiden en ontwikkelen in de zogenaamde Fonds-cao recreatie. KIKK recreatie geeft uitvoer aan deze afspraken. Dat doen we onder meer door subsidie beschikbaar te stellen voor opleidingen. Deze opleidingen worden onder andere verzorgd door erkende opleiders die KIKK recreatie voor jou heeft geselecteerd. Deze opleidingen en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen vind je terug in de Recreatie Academy.

Goed opgeleide nieuwe vakkrachten

Om ervoor te zorgen dat er een constante instroom is van jonge vakkrachten, onderhoudt KIKK recreatie een actieve samenwerking met het beroepsonderwijs. Deze samenwerking is vastgelegd in het samenwerkingsconvenant Ruim Baan voor Recreatie 2.0! Verder ontwikkelen we beroepscompetentieprofielen voor de opleidingen die leiden naar een baan in de recreatie. In de beroepscompetentieprofielen worden de basisvoorwaarden voor de mbo beroepsopleidingen omschreven. Deze profielen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderwijskundigen en professionals uit het bedrijfsleven. Nieuwsgierig geworden naar de beroepsopleidingen in de recreatie? Kijk dan eens op https://www.tkmst.nl/