‘Opleiden en ontwikkelen’ is samen met ‘Arbeidsmarkt’ een van de belangrijkste pijlers binnen KIKK recreatie. Niet alleen stimuleren we de permanente scholing en ontwikkeling van medewerkers in de recreatiesector, ook onderhouden we actieve aansluiting met het beroepsonderwijs om de instroom van goed gekwalificeerde vakkrachten op peil te houden.

Goed opgeleide nieuwe vakkrachten

Om ervoor te zorgen dat er een constante instroom is van jonge vakkrachten, onderhoudt KIKK recreatie een actieve samenwerking met het beroepsonderwijs. Deze samenwerking is vastgelegd in het samenwerkingsconvenant Ruim Baan voor Recreatie 2.0! Verder ontwikkelen we beroepscompetentieprofielen voor de opleidingen die leiden naar een baan in de recreatie. In de beroepscompetentieprofielen worden de basisvoorwaarden voor de mbo beroepsopleidingen omschreven. Deze profielen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderwijskundigen en professionals uit het bedrijfsleven. Nieuwsgierig geworden naar de beroepsopleidingen in de recreatie? Kijk dan eens op https://www.tkmst.nl/