Ruim baan voor recreatie 2.0!

28 maart 2017

Samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Beroepsonderwijs is naast het thema arbeidsmarkt een van de belangrijkste pijlers van KIKK recreatie. Nog belangrijker is de aansluiting tussen deze twee pijlers. Deze aansluiting is onlangs voor de tweede keer bekrachtigd in het samenwerkingsconvenant tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven: Ruim baan voor recreatie 2.0!

‘Een goede samenwerking zorgt voor de juiste mensen op de juiste plek’
Martin Merks, namens de werkgeversvertegenwoordiging binnen KIKK recreatie

2.0?

Ja, 2.0! De samenwerkingsovereenkomst is een vervolg op de overeenkomst die voor het eerst in 2007 werd ondertekend. ‘Toen functioneerden beroepsonderwijs en bedrijfsleven naast elkaar en niet in samenwerking met elkaar. De samenwerking is sindsdien zo goed bevallen, dat we deze hebben voortgezet en vastgelegd in het convenant Ruim baan voor recreatie 2.0’ aldus Max Mulders, adviseur beroepsonderwijs bij KIKK recreatie. Zo is er dankzij deze samenwerking o.a. een gestructureerde manier van examineren geïntroduceerd door exameninstelling Examenwerk. Dankzij deze exameninstelling zijn MBO studenten recreatie verzekerd van goede examens die tegemoetkomen aan de eisen in de beroepspraktijk. De examens worden gezamenlijk gevalideerd door partners uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Deze vorm van examinering is maar één van de voorbeelden die zijn voortgekomen uit de samenwerking die dankzij het convenant tot stand is gekomen. Daarnaast is er onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van leermiddelen en BPV-instrumenten.

‘Het convenant draagt bij aan een stevige positie van werknemers op de arbeidsmarkt’
Johan Bijlsma, namens de werknemersvertegenwoordiging KIKK recreatie

Actuele projecten

Niet alleen is recent de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Ook wordt er al hard gewerkt aan een aantal nieuwe projecten. Zo is het leermiddel voor het keuzedeel ‘leisure leefstijlen’ voor de MBO-opleiding Travel, Leisure & Hospitality in ontwikkeling. Daarnaast wordt er expertise vanuit het MBO en het bedrijfsleven ingezet om VMBO-docenten vakinhoudelijk bij te scholen op het gebied van recreatie. Dit stimuleert een doorlopende leerlijn van het VMBO naar het MBO.

Een win-win voor MBO, VMBO en bedrijfsleven

Het convenant is ondertekend door zowel de werkgevers- als de werknemersvertegenwoordiging binnen KIKK recreatie. Naast dat een goede samenwerking bijdraagt aan de juiste mensen op de juiste plek, draagt het convenant ook bij aan een stevige positie van medewerkers op de arbeidsmarkt. Dat zijn voor de branche de belangrijkste doelstellingen voor een goede samenwerking. Een nieuwe partner die het convenant 2.0 ondertekend heeft, is het Platform VMBO horeca, bakkerij en recreatie. ‘De grootste reden om aan te sluiten bij het samenwerkingsverband is het inhoudelijk verder uitdiepen van het vakgebied recreatie. Wij wilden onze VMBO-leerlingen goed voorbereiden op een vervolgopleiding in het MBO door ze o.a. goede opdrachten te laten uitvoeren tijdens hun stage. Deze opdrachten gaan we vertalen vanuit het digitale praktijkwerkboek van het MBO naar het VMBO’ licht Koos Schadee van Platform VMBO toe. Ook de MBO Raad  is blij met de nieuwe samenwerkingspartner uit het VMBO: ‘Het convenant vergemakkelijkt voor ons de samenwerking. Wij zoeken juist naar een goede aansluiting met het VMBO, voor nieuwe aanwas. Aan de andere kant zien wij ook de toegevoegde waarde voor onze MBO-studenten. Bijvoorbeeld door MBO-4 leidinggevende studenten leiding te laten geven aan VMBO-studenten tijdens hun stage in het bedrijfsleven. Dat is het opdoen van praktijkervaring voor de studenten en daarnaast een ontlasting voor de praktijkbegeleiders in het bedrijfsleven. Een win-win voor MBO, VMBO en bedrijfsleven.’ zegt Cees Winkel van de MBO Raad.

Terug naar resultaten