Delen via:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

Vanaf 1 juli 2017 geldt er weer een nieuwe cao Recreatie. In de cao Recreatie, zijn de arbeidsvoorwaarden voor de recreatiesector vastgelegd. De cao geldt voor ongeveer 20.000 medewerkers, die werkzaam zijn bij 1.500 bungalowparken, campings en groepsaccomodaties. De laatste wijzigingen staan in dit document op een rijtje.

De cao met een looptijd van 1 juli 2017 tot 1 januari 2019 kun je hier downloaden.

Per 1 juli 2018 zijn de minimumlonen verhoogd, waardoor de bedragen voor de 21-jarigen in schaal 1 en de bedragen voor 22-jarigen in schaal 1 en 2 onder het minimumloon zijn gekomen. Om die reden zijn de salarisschalen aangepast.

Naast de cao Recreatie is er een cao Zwembaden en de Fonds-cao Recreatie. Deze Fonds-cao heeft een looptijd van 1 juli 2013 tot 1 juli 2018. In deze Fonds-cao zijn onder andere de afspraken over tegemoetkomingen voor scholing en opleidingen vastgelegd. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen sociale partners in de sector en daar wordt uitvoer aan gegeven door KIKK recreatie.

De Fonds-cao Recreatie en de cao Recreatie zijn Algemeen Verbindend Verklaard.

Waar kan ik terecht met mijn cao-vragen?

Werkgevers kunnen met hun cao-vragen terecht bij RECRON via 0343 – 52 47 00.

Werknemers kunnen met hun cao-vragen terecht bij de helpdesk van één van de vakbonden:

  • FNV Publiek Belang, telefoon 088 – 36 80 368
  • CNV Vakmensen, telefoon 030 751 15 00
  • FNV Recreatie, telefoon 036 – 535 85 95 (voor leden) en telefoon 0900 – 239 10 00 (voor niet leden)