In de cao Recreatie zijn de arbeidsvoorwaarden voor de recreatiesector vastgelegd. Deze cao geldt voor ongeveer 15.000 medewerkers, die werkzaam zijn bij bungalowparken, campings en groepsaccommodaties.

Cao Recreatie voor 2022 en 2023:

Na onderhandelingen hebben HISWA-RECRON, FNV Recreatie en CNV Vakmensen met akkoord van de leden een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Recreatie voor 2022 en 2023. Daarmee is de cao Recreatie definitief geworden. De cao gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar. De cao Recreatie geldt voor ondernemingen in de verblijfsrecreatie.

De salarisschalen en feitelijk betaalde salarissen worden als volgt verhoogd:

  • 4% per 1 april 2022
  • 2% per 1 januari 2023
  • 1% per 1 juli 2023

Op dit moment zijn cao-partijen met elkaar in gesprek over een nieuwe cao Recreatie per 1 januari 2024.

Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon echter verhoogd. Daarom zijn de salarisschalen die onder dit minimum uitkomen aangepast. De aangepaste tabellen vindt u hieronder. Als cao-partijen afspraken maken over aanpassing van de salarissen, dan zullen de tabellen opnieuw aangepast worden.

Waar kan ik terecht met mijn cao-vragen?

Werkgevers kunnen met hun cao-vragen terecht bij HISWA-RECRON via telefoon 033 – 30 397 00.

Werknemers kunnen met hun cao-vragen terecht bij de helpdesk van een van de vakbonden:

  • CNV Vakmensen, telefoon 030 751  1007
  • FNV Recreatie, telefoon 036 – 535 85 95 (voor leden) en 0900 – 239 10 00 (voor niet-leden)

 

Fonds-cao Recreatievoorblad cao recreatie 2019-2020

Naast de cao Recreatie is er een Fonds-cao Recreatie. De looptijd van deze Fonds-cao loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen sociale partners in de sector en daar wordt uitvoer aan gegeven door KIKK recreatie.

De werkgever is per kalenderjaar aan KIKK Recreatie een financiële bijdrage verschuldigd. Uitvoerder van de premie-inning is TKP. De bijdrage wordt berekend over het SV-loon (Sociale Verzekeringsloon) van de werknemers.
Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,5% (de verdeling 50% werkgevers – 50% werknemers).

 

Download de Cao Recreatie App

Met deze app heb je je arbeidsvoorwaarden altijd bij de hand. Naast de cao-teksten vind je in de app veelgestelde vragen, tools en een cao-kalender.

Je kan de ‘Cao Recreatie App’ ook online bekijken, klik dan hier.

Lees meer over de Cao Recreatie App