Per 1 januari 2020 zijn de minimumlonen verhoogd, waardoor de bedragen voor de 20-jarige onder het minimumloon zijn gekomen. Om die reden zijn de salarisschalen aangepast.
Klik hier voor de nieuwe tabellen:
Wettelijk minimumloon
Salarisschalen jeugd
Salarisschalen leerlingen

Vanaf 1 januari 2019 geldt er weer een nieuwe cao Recreatie. In de cao Recreatie zijn de arbeidsvoorwaarden voor de recreatiesector vastgelegd. De cao geldt voor ongeveer 15.000 medewerkers, die werkzaam zijn bij bungalowparken, campings en groepsaccomodaties. De gemaakte afspraken staan in dit document op een rijtje.

De cao met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 kun je hier downloaden.

Naast de cao Recreatie is er een Fonds-cao Recreatie. Deze Fonds-cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen sociale partners in de sector en daar wordt uitvoer aan gegeven door KIKK recreatie.

De cao Recreatie en de Fonds-cao Recreatie zijn Algemeen Verbindend Verklaard.

Waar kan ik terecht met mijn cao-vragen?

Werkgevers kunnen met hun cao-vragen terecht bij RECRON via 0343 – 52 47 00.

Werknemers kunnen met hun cao-vragen terecht bij de helpdesk van één van de vakbonden:

  • FNV Publiek Belang, telefoon 088 – 36 80 368
  • CNV Vakmensen, telefoon 030 751 15 00
  • FNV Recreatie, telefoon 036 – 535 85 95 (voor leden) en telefoon 0900 – 239 10 00 (voor niet leden)