De cao Recreatie met de looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 is ongewijzigd verlengd. Deze verlenging loopt tot en met 31 december 2021.

In de cao Recreatie zijn de arbeidsvoorwaarden voor de recreatiesector vastgelegd. Deze cao geldt voor ongeveer 15.000 medewerkers, die werkzaam zijn bij bungalowparken, campings en groepsaccommodaties. 

 

Fonds-cao Recreatievoorblad cao recreatie 2019-2020

Naast de cao Recreatie is er een Fonds-cao Recreatie. De looptijd van deze Fonds-cao was van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020 en is ook met een jaar verlengd tot en met 31 december 2021. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen sociale partners in de sector en daar wordt uitvoer aan gegeven door KIKK recreatie.

De cao Recreatie en de Fonds-cao Recreatie zijn Algemeen Verbindend Verklaard.

 

Salarisschalen

Per 1 januari 2021 zijn de minimumlonen verhoogd, waardoor de bedragen voor de 20-jarige onder het minimumloon zijn gekomen. Om die reden zijn de salarisschalen aangepast.

Bekijk de nieuwe salarisschalen:

Cao Recreatie app

De app ‘Cao Recreatie’ is nu te downloaden in de appstores. Met deze app heb je je arbeidsvoorwaarden altijd bij de hand. Naast de cao-teksten vind je in de app veelgestelde vragen, tools en een cao-kalender. Ook kan je meedenken over je arbeidsvoorwaarden en word je op de hoogte gehouden over de arbeidsvoorwaarden in de branche.

app store badge

 

Waar kan ik terecht met mijn cao-vragen?

Werkgevers kunnen met hun cao-vragen terecht bij HISWA-RECRON via telefoon 033 – 30 397 00.

Werknemers kunnen met hun cao-vragen terecht bij de helpdesk van een van de vakbonden: