De cao Recreatie met de looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 was ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2021.

Onlangs hebben cao-partijen besloten een jaarurensystematiek in de cao op te nemen. Hiervoor is een nieuw artikel 12A in de cao opgenomen. Daarnaast is een aantal andere artikelen tekstueel verduidelijkt of aangepast.

De aangepaste cao-tekst kun je hier lezen.

In de cao Recreatie zijn de arbeidsvoorwaarden voor de recreatiesector vastgelegd. Deze cao geldt voor ongeveer 15.000 medewerkers, die werkzaam zijn bij bungalowparken, campings en groepsaccommodaties. 

 

Fonds-cao Recreatievoorblad cao recreatie 2019-2020

Naast de cao Recreatie is er een Fonds-cao Recreatie. De looptijd van deze Fonds-cao was van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020 en is ook met een jaar verlengd tot en met 31 december 2021. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen sociale partners in de sector en daar wordt uitvoer aan gegeven door KIKK recreatie.

De cao Recreatie en de Fonds-cao Recreatie zijn Algemeen Verbindend Verklaard.

 

Salarisschalen

Per 1 januari 2021 zijn de minimumlonen verhoogd, waardoor de bedragen voor de 20-jarige onder het minimumloon zijn gekomen. Om die reden zijn de salarisschalen aangepast.

Bekijk de nieuwe salarisschalen:

 

Download de Cao Recreatie App

Met deze app heb je je arbeidsvoorwaarden altijd bij de hand. Naast de cao-teksten vind je in de app veelgestelde vragen, tools en een cao-kalender.

Lees meer over de Cao Recreatie App

 

Waar kan ik terecht met mijn cao-vragen?

Werkgevers kunnen met hun cao-vragen terecht bij HISWA-RECRON via telefoon 033 – 30 397 00.

Werknemers kunnen met hun cao-vragen terecht bij de helpdesk van een van de vakbonden: