Afspraken onderhandeling cao recreatie

22 februari 2024

Afgelopen week zijn afspraken gemaakt over een nieuwe cao recreatie. Deze afspraken worden de komende tijd aan de achterbannen voorgelegd.

Het gaat om de volgende afspraken:

Looptijd
De looptijd is twee jaar, te weten van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Lonen
De loonschalen en de feitelijke salarissen worden als volgt verhoogd.

 

 

 

 

Voorwaardelijke verhoging per 1 juli 2025
De verhoging per 1 juli 2025 is afhankelijk van de inflatie die wordt gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI). Als referteperiode geldt de periode 1 oktober 2024 ten opzichte van 30 september 2023. Als de inflatie hoger is dan 2,5% dan is de verhoging het meerdere boven de 2,5% tot een maximum van 2%.
Bijvoorbeeld
Is de inflatie 3%? Dan is de verhoging 0,5%.
Is de inflatie 5%? Dan is de verhoging 2%.

De persoonlijke toeslag als zodanig omschreven in de individuele arbeidsovereenkomst valt niet onder de salarisverhoging.

Jeugdschalen
Per 1 januari 2024 worden de jeugdschalen aangepast. Deze worden afgeleid van het wettelijk minimum uurloon voor een 21-jarige per 1 januari 2024:
20 jaar – 85% van het WML
19 jaar – 75% van het WML
18 jaar – 70% van het WML
17 jaar en jonger – 65% van het WML

Reiskostenvergoeding
Vanaf 1 juli 2024 heeft de werknemer voor woon-werkverkeer vanaf 10 kilometer en tot een maximum van 50 kilometer per gewerkte dag recht op een vergoeding van € 0,12 netto per kilometer. In het geval in een onderneming reeds afspraken over een hogere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan, blijven deze ongewijzigd.

Protocolafspraken
Loongebouw
Cao-partijen spreken af een studie te verrichten naar aanpassing en modernisering van het loongebouw. Onderwerpen die in de studie worden betrokken: nivellering verschillen tussen minimum en maximum van de schalen, keuzevrijheid in systeem periodieken, toekomstig loongebouw in verband met oplopend wettelijk minimumloon en loongebouw hospitality. Deze studie moet in 2024 zijn afgerond en tot besluitvorming hebben geleid.

Functiehuis
Het functiegebouw wordt geactualiseerd. Zodra dit is afgerond, zullen cao-partijen bespreken wanneer en op welke wijze dit wordt geïmplementeerd.

Pensioen
Cao-partijen onderzoeken het perspectief van zelfstandigheid van het Pensioenfonds Recreatie.

Terug naar resultaten