Praktijkopleiders hebben een belangrijke functie. Door hun kennis en ervaring over te dragen, zorgen zij ervoor dat de volgende generatie vakmensen goed opgeleid en voorbereid de arbeidsmarkt betreedt. Daarnaast zijn ze ook het visitekaartje van de bedrijven in de branche voor de studenten uit het MBO.

Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerlingen en stagiairs en fungeren als ambassadeurs voor het bedrijf. Een goede praktijkopleider kan een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van nieuw talent voor het bedrijf.
Praktijkopleiders hebben dus een belangrijke functie bij het binden en boeien van studenten aan de bedrijfstak.

SBB erkenning
Sociale partners onderschrijven het grote belang van een professionele begeleiding van stagiaires en studenten. Naar verwachting wordt de Training Praktijkopleider verplicht gesteld vanaf najaar 2023. SBB erkent vanaf dat moment alleen bedrijven als opleidingsbedrijf, als er een praktijkopleider in dienst is met een erkend certificaat.
Bedrijven die nu al erkend zijn behouden hun SBB erkenning. De SBB erkenning is verplicht als je als bedrijf een student wilt begeleiden.

(Nieuwe) Training Praktijkopleider
Om stagiaires en studenten binnen leerbedrijven op een professionele manier te begeleiden, heeft de sector al jaren een eigen Training Praktijkopleider. De ontwikkelingen binnen het onderwijs, op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven gaan echter snel. Daarom wordt het huidige programma aangevuld met enkele nieuwe thema’s. De nieuwe versie van de opleiding komt in het najaar van 2023 op de markt en bevat de volgende onderdelen:

  • Instroom bevorderen
  • Selecteren
  • On boarden
  • Begeleiden
  • Beoordelen
  • Professionaliseren
  • Begeleiden praktijkopdrachten
  • Toetsen op competenties

Vergoeding kosten
Sociale partners hebben vanwege deze ontwikkeling besloten om vanaf 1 januari 2023  de kosten van de training Praktijkopleider te vergoeden. Dit geldt voor alle deelnemers die werken in een bedrijf, dat afdraagt aan het Sociaal Fonds Recreatie (KIKK) conform cao Verblijfsrecreatie. Hebben werknemers de Training Praktijkopleider sinds 1 januari 2023 gevolgd? Dan kun je hiervoor binnen 3 maanden na het behalen van de training een vergoeding aanvragen via onderstaand formulier.

Meer informatie?
Neem contact op met KIKK recreatie (info@kikk-recreatie.nl, procedure tegemoetkoming), HISWA-RECRON (info@hiswarecron.nl, verplichting) of Endurance (info@endurance.nl, inhoud en planning).

Aanvraag vergoeding kosten training Praktijkopleider

Vul dit formulier in om de vergoeding kosten training Praktijkopleider aan te vragen. De aanvraag dient uiterlijk 3 maanden na afronding van de training door KiKK recreatie ontvangen te zijn. Vergoeding wordt alleen toegekend als deelnemers werken in een bedrijf, dat afdraagt aan het Sociaal Fonds Recreatie (KIKK) conform cao Verblijfsrecreatie.

Zoals ingeschreven in het Sociaal Fonds Recreatie
Naam aanvrager(Vereist)
Naam deelnemer(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
De vergoeding wordt alleen toegekend als de Training Praktijkopleider na 1 januari 2023 is gevolgd.
Max. bestandsgrootte: 16 MB.
Upload hier het certificaat als bewijs van deelname aan de training.
Max. bestandsgrootte: 16 MB.
Upload hier de factuur van de training
Vul hier het IBAN nummer in voor de betaling van de tegemoetkoming.
Vul hier de naam van het rekeningnummer in.