De Risico Evaluatie & Inventarisatie (RI&E)

De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Risico’s in het bedrijf moet je niet uit de weg gaan. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen.

Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector en vastgelegd in de cao Recreatie.

Ingewikkeld? Dat valt mee. Je moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E  via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: de Arbeidsinspectie controleert hier dan ook op. De RI&E is een onderdeel van de Arbocatalogus en vind je hier.

Een RI&E account aanvragen

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. In het kosten-baten-overzicht van de RI&E laten we zien dat hier ook veel baten tegenover staan. Benieuwd hoe? Bekijk snel het onderstaande filmpje: 

Via deze link kan je een bedrijfsaccount voor de digitale RI&E voor recreatiebedrijven aanvragen. Heb je al een account, log dan hier direct in. Bedrijven die niet onder de werkingssfeer van de cao Recreatie vallen, en hiermee geen premie afdragen, kunnen tegen een eenmalig bedrag van € 200,00 een bedrijfsaccount aanvragen.

In de folder lees je meer over de RI&E voor de Recreatiesector.

 

Wat kun je als medewerker doen aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden?

Van welke risico’s ben jij je bewust op het werk?

In deze vragenlijst tref je tips aan. Dit is een (hulp) middelen om jouw ervaringen met Arbeidsomstandigheden en de risico’s hiervan te inventariseren en mogelijk ook actie op te ondernemen. Vul de vragenlijst in en bespreek de uitkomsten van de vragenlijst met het team en met je leidinggevende.

Kosten en baten van de RI&E

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. In het kosten-baten-overzicht van de RI&E laten we zien dat hier ook veel baten tegenover staan. Benieuwd hoe? Bekijk snel het onderstaande filmpje: