Terug naar resultaten

ORBA®-methode

Hoe werkt deze nieuwe functiewaarderings-methode?

Wat is de ORBA®-methode?
De ORBA®-methode hoort tot het meest toegepaste functiewaarderingssysteem in Nederland en is eigendom van AWVN. Het is een instrument voor het analyseren van verschillen tussen functies en het uitdrukken van deze verschillen in termen van relatieve zwaarte of niveau. De belangrijkste toepassing is het op consistente en rechtvaardige wijze onderbouwen van beloningsverhoudingen.

Het gehele proces van ontwikkeling, toetsing en toepassing van de ORBA®-methode wordt door AWVN afgestemd met deskundigen van de vakbonden.

De hoofdkenmerken van ORBA®-methode:
De ORBA®-methode hanteert vier hoofdkenmerken voor het analyseren van de zwaarte van de functie:

 • De verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat (output) vormt steeds het uitgangspunt.
 • Vervolgens wordt gekeken welke functionele beslissingen (throughput) iemand moet nemen om de verwachte bijdrage te kunnen leveren.
 • Daarna wordt gekeken over welke vereiste bekwaamheden (input) de medewerker daarvoor dient te beschikken.
 • Bij de waardering wordt tenslotte ook rekening gehouden met de werkgerelateerde bezwaren (omgevingscondities en de omgevingscontext).

 ORBA analysekader

 

 

 

 

Meer informatie over de ORBA®-methode en het ORBA Analysekader staan uitgebreid om schreven in het functiehandboek (link naar functiehandboek) Of op de website van AWVN.

Terug naar inleiding

Meer over het nieuwe functiehuis

Nieuw Functiehuis
 • Het Functiehandboek Recreatie

  Alle kaders en richtlijnen van het nieuwe Functiehuis staan in het Functiehandboek Recreatie. Het Functiehandboek is een essentieel instrument dat werkgevers ondersteuning geeft bij het indelen van organisatiefuncties en het geeft medewerkers inzicht in hoe functie-indeling tot stand komt.

 • Waarom verandering noodzakelijk was

  De dynamische omgeving van de recreatiebranche vraagt om systemen die meegroeien met de veranderingen en diversiteit binnen onze sector. Om deze reden introduceert Kikk-Recreatie met trots het nieuwe Functiehuis, ontworpen om te voldoen aan de hedendaagse behoeften van de recreatiebranche.

 • Hoe ziet het nieuwe functiehuis eruit?

  Het referentieraster geeft de niveauverhoudingen tussen de referentiefuncties weer in 9 functiegroepen met bijbehorende salarisschalen. De referentiefuncties zijn onderverdeeld in acht disciplines:

 • Het proces van functie-indeling

  Voor werkgevers en medewerkers die betrokken zijn bij het proces van functie-indeling binnen het nieuwe Functiehuis, zijn er vijf essentiële stappen die genomen dienen te worden. Deze stappen zijn bedoeld om de indeling van organisatiefuncties in het Functiehuis soepel en transparant te laten verlopen.

 • Van CATS naar ORBA

  De overgang van het CATS-systeem naar ORBA®-methode markeert een significante stap voorwaarts in de manier waarop functies binnen de recreatiebranche worden gewaardeerd en ingedeeld. Maar wat betekent deze overgang precies?

 • Profendo

  Profendo is het online platform van AWVN. In Profendo wordt het branche referentieraster digitaal aangeboden voor alle werkgevers binnen een eigen werkgeversomgeving. Dit platform is gebruiksvriendelijk ingericht om het beheer en indelen van eigen organisatiefuncties binnen het branche referentieraster toegankelijk en overzichtelijk te maken voor zowel grote als kleine ondernemingen.

 • ORBA®-methode

  De ORBA®-methode hoort tot het meest toegepaste functiewaarderingssysteem in Nederland en is eigendom van AWVN. Het is een instrument voor het analyseren van verschillen tussen functies en het uitdrukken van deze verschillen in termen van relatieve zwaarte of niveau.

 • Implementatie nieuwe Functiehandboek

  Met ingang van 15 mei 2024 is het nieuwe Functiehandboek Recreatie beschikbaar, voor alle werkgevers en medewerkers binnen de Recreatiebranche. Vanaf dit moment kunnen werkgevers starten met de planning en uitvoering van de overgang naar het nieuwe Functiehuis.