Terug naar resultaten

Het proces van functie-indeling

Wat betekent dit voor medewerkers en werkgevers?

Het proces van functie-indeling

Voor werkgevers en medewerkers die betrokken zijn bij het proces van functie-indeling binnen het nieuwe Functiehuis, zijn er vijf essentiële stappen die genomen dienen te worden. Deze stappen zijn bedoeld om de indeling van organisatiefuncties in het Functiehuis soepel en transparant te laten verlopen. Hieronder de beknopte uitleg van elk van deze stappen, de volledige uitleg van deze stappen staat omschreven in het Functiehandboek (link)

Stap 1: Opstellen van functieomschrijvingen
Het vaststellen van de functieomschrijving voor de betreffende organisatiefunctie.

Stap 2: Selecteren van referentiefuncties
Selecteren van één of twee referentiefunctie(s) uit het referentieraster die het beste aansluiten bij de organisatiefunctie.

Stap 3: Vergelijken van functies
Vergelijken van de geselecteerde referentiefunctie(s) met de organisatiefunctie.

Stap 4: Indelen in een functieniveau
Aan de hand van de vergelijking wordt de organisatiefunctie ingedeeld in het passend functieniveau binnen het functieraster.

Stap 5: Informeren van de medewerker
De werkgever informeert de medewerker over de uitkomsten van het indelingsproces. Dit omvat informatie over het toegewezen functieniveau en de implicaties daarvan voor de medewerker.

 

Wat betekent dit voor medewerkers en werkgevers?

Implementatie en effectuering
Het nieuwe functiehuis is vanaf 15 mei 2024 beschikbaar voor alle werkgevers en medewerkers. Dit nieuwe functiehuis maakt deel uit van de CAO Recreatie. Het vervangt het Handboek Functie-indeling Recreatie uit 2006. Dit betekent dat vanaf 15 mei 2024 het nieuwe functiehuis met bijbehorend referentiemateriaal het uitgangspunt is voor de indeling van organisatiefuncties binnen de branche.

In samenspraak met de sociale partners is overeengekomen dat de nieuwe voorwaarden, voortvloeiend uit deze overgang, uiterlijk per 1 januari 2025 voor de gehele branche van toepassing zijn.

Uitgangspunten nieuwe indeling functie

Tekst volgt nog a.d.h.v. afspraken sociale partners

 

‘Hulplijn’ werknemers toevoegen

 

 

Terug naar inleiding

Meer over het nieuwe functiehuis

Nieuw Functiehuis
 • Waarom verandering noodzakelijk was

  De dynamische omgeving van de recreatiebranche vraagt om systemen die meegroeien met de veranderingen en diversiteit binnen onze sector. Om deze reden introduceert Kikk-Recreatie met trots het nieuwe Functiehuis, ontworpen om te voldoen aan de hedendaagse behoeften van de recreatiebranche.

 • Implementatie nieuwe Functiehandboek

  Met ingang van 15 mei 2024 is het nieuwe Functiehandboek Recreatie beschikbaar, voor alle werkgevers en medewerkers binnen de Recreatiebranche. Vanaf dit moment kunnen werkgevers starten met de planning en uitvoering van de overgang naar het nieuwe Functiehuis.

 • Hoe ziet het nieuwe functiehuis eruit?

  Het referentieraster geeft de niveauverhoudingen tussen de referentiefuncties weer in 9 functiegroepen met bijbehorende salarisschalen. De referentiefuncties zijn onderverdeeld in acht disciplines:

 • Het Functiehandboek Recreatie

  Alle kaders en richtlijnen van het nieuwe Functiehuis staan in het Functiehandboek Recreatie. Het Functiehandboek is een essentieel instrument dat werkgevers ondersteuning geeft bij het indelen van organisatiefuncties en het geeft medewerkers inzicht in hoe functie-indeling tot stand komt.

 • Van CATS naar ORBA

  De overgang van het CATS-systeem naar ORBA®-methode markeert een significante stap voorwaarts in de manier waarop functies binnen de recreatiebranche worden gewaardeerd en ingedeeld. Maar wat betekent deze overgang precies?

 • Profendo

  Profendo is het online platform van AWVN. In Profendo wordt het branche referentieraster digitaal aangeboden voor alle werkgevers binnen een eigen werkgeversomgeving. Dit platform is gebruiksvriendelijk ingericht om het beheer en indelen van eigen organisatiefuncties binnen het branche referentieraster toegankelijk en overzichtelijk te maken voor zowel grote als kleine ondernemingen.

 • ORBA®-methode

  De ORBA®-methode hoort tot het meest toegepaste functiewaarderingssysteem in Nederland en is eigendom van AWVN. Het is een instrument voor het analyseren van verschillen tussen functies en het uitdrukken van deze verschillen in termen van relatieve zwaarte of niveau.

 • Het proces van functie-indeling

  Voor werkgevers en medewerkers die betrokken zijn bij het proces van functie-indeling binnen het nieuwe Functiehuis, zijn er vijf essentiële stappen die genomen dienen te worden. Deze stappen zijn bedoeld om de indeling van organisatiefuncties in het Functiehuis soepel en transparant te laten verlopen.