Terug naar resultaten

Implementatie nieuwe Functiehandboek

Ondersteuning en tools

Werkgevers
Met ingang van 15 mei 2024 is het nieuwe Functiehandboek Recreatie beschikbaar, voor alle werkgevers en medewerkers binnen de Recreatiebranche. Vanaf dit moment kunnen werkgevers starten met de planning en uitvoering van de overgang naar het nieuwe Functiehuis.  Om deze transitie zo efficiënt en duidelijk mogelijk te maken, zijn er voor werkgevers ondersteunende tools ontwikkeld. Deze zijn ontworpen om werkgevers te begeleiden bij elke stap, tot aan de implementatie deadline van
uiterlijk 1 januari 2025.

Ondernemingsraden
Functie-indeling vormt de basis van het HR-beleid en een overgang naar een nieuw functiehuis is belangrijk voor en een complex proces voor organisaties. Ondernemingsraden spelen een belangrijke rol in dit proces, niet alleen als toezichthouders maar vooral ook in een ondersteunende rol voor medewerkers. Het brengt veranderingen met zich mee in de manier waarop functies worden ingedeeld. Bij dit proces spelen Ondernemingsraden (OR) en Personeelsvertegenwoordigingen (PVT) daarom een belangrijke rol om de belangen van de medewerkers te waarborgen. Tevens zal het bijdragen aan een soepele overgang en draagvlak in de transitie naar het nieuwe functiewaarderingssysteem.

Om deze veranderingen zo goed mogelijk te begeleiden vanuit de rol van ondernemingsraden en de Personeelsvertegenwoordiging, zijn er ook voor deze doelgroep ondersteunende tools ontwikkeld. Deze zijn ontworpen om informatie te geven over het proces functie-indeling en de rol van de Ondernemingsraden binnen dit proces.

Tools voor het implementatieproces

Workshops werkgevers
We bieden interactieve workshops aan, zowel online als op locatie, voor alle werkgevers uit de Recreatiebranche. Het doel van deze workshops is erop gericht om werkgevers inzicht te geven in de achtergronden, de ORBA-methode en het proces van functie-indeling. Deze workshops omvatten:

 • Introductie van het nieuwe Functiehuis
 • De ORBA-methode
 • Het proces functie-indeling
 • Praktische toepassing van het nieuwe Functiehandboek

Voor meer informatie over deze workshops of om aan te melden, klik hier

Workshops ondernemingsraden
Specifiek voor Ondernemingsraden of Personeelsvertegenwoordiging bieden we workshops die zowel online als op locatie beschikbaar zijn. Deze workshops zijn ontworpen om ondernemingsraden informatie te geven over, de achtergronden, de ORBA-methode en de rol van ondernemingsraden binnen het proces functie-indeling.

 • Introductie van het nieuwe Functiehuis
 • De ORBA-methode
 • Proces van functie-indeling -> Rol van de ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging.

Voor meer informatie over deze workshops of om aan te melden, graag via deze link.

Helpdesk
Gedurende het implementatieproces kunnen zowel werkgevers als Ondernemingsraden/Personeelsvertegenwoordiging bij de helpdesk terecht voor eerstelijnsvragen met vragen over tot het proces en/of systeem (Profendo).  Deze helpdesk heeft uitgebreide ervaring in dit proces en staat klaar om eerstelijnsvragen te beantwoorden, waarmee een soepele implementatie van het nieuwe functie-indelingssysteem wordt gewaarborgd.

Zijn er vragen voor de helpdesk? Neem dan contact op via deze link

Advies & coördinatie
Mocht u als werkgever extra ondersteuning en/of advies nodig hebben bij het inhoudelijke functie-indelingsproces, dan kan er via de helpdesk (link)  contact worden opgenomen met dpo2. Dpo2 was de projectbegeleider van het nieuwe Functiehuis en hierdoor heeft dpo2 de expertise en ervaring om werkgevers hierin te ondersteunen. Het advies van dpo2 wordt opgesteld op basis van de specifieke behoeften van de organisatie. Er dient rekening mee te worden gehouden dat deze advieskosten voor de werkgever zelf zijn en niet worden vergoed vanuit de branchevereniging.

Voor meer informatie, neem contact op via de helpdesk (link)

Terug naar inleiding

Meer over het nieuwe functiehuis

Nieuw Functiehuis
 • Van CATS naar ORBA

  De overgang van het CATS-systeem naar ORBA®-methode markeert een significante stap voorwaarts in de manier waarop functies binnen de recreatiebranche worden gewaardeerd en ingedeeld. Maar wat betekent deze overgang precies?

 • Profendo

  Profendo is het online platform van AWVN. In Profendo wordt het branche referentieraster digitaal aangeboden voor alle werkgevers binnen een eigen werkgeversomgeving. Dit platform is gebruiksvriendelijk ingericht om het beheer en indelen van eigen organisatiefuncties binnen het branche referentieraster toegankelijk en overzichtelijk te maken voor zowel grote als kleine ondernemingen.

 • ORBA®-methode

  De ORBA®-methode hoort tot het meest toegepaste functiewaarderingssysteem in Nederland en is eigendom van AWVN. Het is een instrument voor het analyseren van verschillen tussen functies en het uitdrukken van deze verschillen in termen van relatieve zwaarte of niveau.

 • Het proces van functie-indeling

  Voor werkgevers en medewerkers die betrokken zijn bij het proces van functie-indeling binnen het nieuwe Functiehuis, zijn er vijf essentiële stappen die genomen dienen te worden. Deze stappen zijn bedoeld om de indeling van organisatiefuncties in het Functiehuis soepel en transparant te laten verlopen.

 • Het Functiehandboek Recreatie

  Alle kaders en richtlijnen van het nieuwe Functiehuis staan in het Functiehandboek Recreatie. Het Functiehandboek is een essentieel instrument dat werkgevers ondersteuning geeft bij het indelen van organisatiefuncties en het geeft medewerkers inzicht in hoe functie-indeling tot stand komt.

 • Waarom verandering noodzakelijk was

  De dynamische omgeving van de recreatiebranche vraagt om systemen die meegroeien met de veranderingen en diversiteit binnen onze sector. Om deze reden introduceert Kikk-Recreatie met trots het nieuwe Functiehuis, ontworpen om te voldoen aan de hedendaagse behoeften van de recreatiebranche.

 • Implementatie nieuwe Functiehandboek

  Met ingang van 15 mei 2024 is het nieuwe Functiehandboek Recreatie beschikbaar, voor alle werkgevers en medewerkers binnen de Recreatiebranche. Vanaf dit moment kunnen werkgevers starten met de planning en uitvoering van de overgang naar het nieuwe Functiehuis.

 • Hoe ziet het nieuwe functiehuis eruit?

  Het referentieraster geeft de niveauverhoudingen tussen de referentiefuncties weer in 9 functiegroepen met bijbehorende salarisschalen. De referentiefuncties zijn onderverdeeld in acht disciplines: