Fonds-cao Recreatie algemeen verbindend verklaard

20 september 2019

Per 11 september 2019 is de fonds-cao Recreatie algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat vanaf die datum bij alle werkgevers en werknemers, die onder de werkingssfeer van de fonds-cao Recreatie vallen, premie wordt geïnd. Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,5% (de verdeling 50% werkgevers – 50% werknemers). Mocht u hierover vragen […]

Lees meer!

Nieuwe fonds cao KIKK recreatie per 1 juli 2019

25 juni 2019

Per 1 juli 2019 is er een nieuwe fonds cao Recreatie afgesloten. Dit betekent voor alle werkgevers in de sector Verblijfsrecreatie, dat er per 1 juli 2019 door TKP weer premie wordt geïnd. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 juli 2019 weer premie mogen inhouden op het loon van hun werknemers. Het premiepercentage […]

Lees meer!

Foto

Subsidieportal KIKK recreatie te raadplegen tot 1 juli 2019

28 mei 2019

Vanwege de beëindiging van de tegemoetkomingsregelingen Cursuskosten en Opleidingskosten zal het digitale subsidieportal per 1 juli 2019 offline gaan. Dat wil zeggen dat, naast dat het portal is gesloten voor subsidieaanvragen, de historie over door u gedane subsidieaanvragen daarna niet meer te raadplegen zal zijn. Tot 1 juli 2019 heeft u nog de gelegenheid om […]

Lees meer!

Cursus gevolgd in december 2018? Declareer voor 1 april!

25 maart 2019

Heeft u of uw medewerker in december 2018 een cursus gevolgd uit onze cursuscatalogus en is uw budget van 2018 nog niet volledig verbruikt? Dan kunt u nog subsidie aanvragen tot 1 april 2019. Deze declaratie kunt u digitaal bij ons indienen via het subsidieportal. Geen nieuwe tegemoetkomingsregeling Voor 2019 wordt er geen nieuw budget beschikbaar […]

Lees meer!

Ontwikkeladvies voor álle werkende 45-plussers

23 januari 2019

Alle werkende 45-plussers, dus ook die in de recreatiesector, kunnen nu gratis Ontwikkeladvies ontvangen. Dit is een op maat gemaakt advies van de loopbaanadviseur. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer bekendheid geven aan de mogelijkheid omdat ze het belangrijk vindt dat mensen gelukkig en gezond de AOW-leeftijd bereiken. Het doel van […]

Lees meer!

Nog ruim 216.000 euro beschikbaar voor tegemoetkoming cursuskosten

10 december 2018

Volg een cursus voor 1 januari 2019! Om de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van uw medewerkers te stimuleren, stelt KIKK recreatie subsidie beschikbaar voor cursussen uit onze cursuscatalogus. Een aantrekkelijke tegemoetkoming om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Deze tegemoetkoming op cursuskosten kan oplopen tot € 400,-. Er is nog ruim € 216.000 beschikbaar! Gebruikmaken van […]

Lees meer!

Beste Praktijkopleider en Leukste Collega 2018 zijn bekend

2 november 2018

Op de Dag van de Recreatie, die gisteren door FNV Recreatie gehouden werd bij Center Parcs De Eemhof, zijn de Beste Praktijkopleider en Leukste Collega bekendgemaakt. Praktijkopleider Alexander van der Doorn (Kennemer Duincamping Bakkum) en recreatiemedewerker Marjolijn Steman (Kennemer Duincamping) gingen met de prijs naar huis. Lees meer

Lees meer!

Beroepscompetentieprofiel Zwembadbranche geactualiseerd

24 juli 2018

Het beroepscompetentieprofiel Zwembadbranche is geactualiseerd en aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de sector. In een beroepscompetentieprofiel (bcp) wordt goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar (met 3 tot 5 jaar praktijkervaring) beschreven. Deze profielen kunnen worden gebruikt als brondocument voor de mbo-beroepsopleidingen in de recreatie, maar ook voor relevante trainingen en cursussen. De actualisatie is uitgevoerd door […]

Lees meer!

Voortgang activiteiten KIKK recreatie – na 1 juli 2018

26 juni 2018

Zoals eerder gemeld eindigt de Fonds-cao Recreatie per 1 juli 2018.  Wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor u? Premie-inning stopt Dit betekent voor alle werkgevers in de sectoren recreatie en zwembaden, dat de premie-inning per 1 juli 2018 wordt stopgezet. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 juli 2018 ook geen […]

Lees meer!

Ga naar nieuwsarchief