Fonds-cao Recreatie algemeen verbindend verklaard

20 september 2019

Per 11 september 2019 is de fonds-cao Recreatie algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat vanaf die datum bij alle werkgevers en werknemers, die onder de werkingssfeer van de fonds-cao Recreatie vallen, premie wordt geïnd. Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,5% (de verdeling 50% werkgevers – 50% werknemers).

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van KIKK recreatie op 0183-645035 of info@kikk-recreatie.nl

Terug naar resultaten