Foto

Subsidieportal KIKK recreatie te raadplegen tot 1 juli 2019

28 mei 2019

Vanwege de beëindiging van de tegemoetkomingsregelingen Cursuskosten en Opleidingskosten zal het digitale subsidieportal per 1 juli 2019 offline gaan. Dat wil zeggen dat, naast dat het portal is gesloten voor subsidieaanvragen, de historie over door u gedane subsidieaanvragen daarna niet meer te raadplegen zal zijn. Tot 1 juli 2019 heeft u nog de gelegenheid om uw gegevens te raadplegen en, indien gewenst, te bewaren.

Bewaren van uw gegevens:
Log in op het digitale subsidieportal www.recreatieacademy.nl. U treft het overzicht van uw aanvragen vanaf 2016 t/m 2018 aan in het tabblad ‘mijn account’.
Het overzicht kunt u selecteren en kopiëren naar Excel. Het Excelbestand kunt u dan opslaan.

Bedrijfsopleidingsplannen:
Voor de volledigheid berichten wij u dat, doordat de tegemoetkomingsregelingen Cursuskosten en Opleidingskosten zijn beëindigd en daar geen budget meer voor beschikbaar is gesteld, ook cursussen die zijn gevolgd of nog gevolgd zullen worden op basis van een door KIKK recreatie goedgekeurd Bedrijfsopleidingsplan (BOP), helaas niet meer in aanmerking komen voor subsidie.

Vakbondsverlof:
Het bestuur van KIKK recreatie heeft besloten de tegemoetkomingsregeling Vakbondsverlof wel voort te zetten. Echter aanvragen hiervoor kunnen ook niet meer via het digitale subsidieportal worden ingediend. Momenteel zijn wij druk bezig met het inrichten van een digitaal formulier voor op onze website, waarmee u straks uw tegemoetkoming voor vakbondsverlof kunt aanvragen. Zodra deze beschikbaar is, wordt het gepubliceerd op de pagina over Vakbondsverlof.

Tot die tijd kunt u voor het aanvragen van Vakbondsverlof contact opnemen met het secretariaat van KIKK recreatie: 0183 – 645 035 of info@kikk-recreatie.nl. Zij helpen u graag verder met hoe u dit het beste kunt doen.

 

Terug naar resultaten