Nieuwe fonds cao KIKK recreatie per 1 juli 2019

25 juni 2019

Per 1 juli 2019 is er een nieuwe fonds cao Recreatie afgesloten.
Dit betekent voor alle werkgevers in de sector Verblijfsrecreatie, dat er per 1 juli 2019 door TKP weer premie wordt geïnd. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 juli 2019 weer premie mogen inhouden op het loon van hun werknemers.
Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,5% (de verdeling 50% werkgevers – 50% werknemers).
TKP zal alle werkgevers hier nog schriftelijk over in kennis stellen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van KIKK recreatie op 0183-645035 of info@kikk-recreatie.nl.

Terug naar resultaten