Cursus gevolgd in december 2018? Declareer voor 1 april!

25 maart 2019

Heeft u of uw medewerker in december 2018 een cursus gevolgd uit onze cursuscatalogus en is uw budget van 2018 nog niet volledig verbruikt? Dan kunt u nog subsidie aanvragen tot 1 april 2019. Deze declaratie kunt u digitaal bij ons indienen via het subsidieportal.

Geen nieuwe tegemoetkomingsregeling
Voor 2019 wordt er geen nieuw budget beschikbaar gesteld. Dit heeft te maken met het aflopen van de huidige Fonds-cao waardoor aan deze tegemoetkomingsregeling een einde is gekomen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat: info@kikk-recreatie.nl.

Terug naar resultaten