Voortgang activiteiten KIKK recreatie – na 1 juli 2018

26 juni 2018

Zoals eerder gemeld eindigt de Fonds-cao Recreatie per 1 juli 2018. 

Wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor u?

Premie-inning stopt
Dit betekent voor alle werkgevers in de sectoren recreatie en zwembaden, dat de premie-inning per 1 juli 2018 wordt stopgezet. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 juli 2018 ook geen premie meer mogen inhouden op het loon van hun werknemers.

Tegemoetkomingsregelingen Cursuskosten, Opleidingskosten en Vakbondsverlof in 2018 lopen door

  • Het budget voor de Tegemoetkomingsregelingen Cursuskosten en Opleidingskosten (TC en TO) in 2018 is aangepast naar € 741.650.
  • De regeling inzake bedrijfsopleidingsplannen (BOP’s) blijft ongewijzigd.
  • Het budget voor de Tegemoetkomingsregeling Vakbondsverlof (TV) in 2018 is aangepast naar € 8.500.
  • De teller op het subsidieportal is aangepast.
  • De OP=OP-regeling blijft van kracht voor de beschikbaar gestelde subsidiebudgetten.

Website, RI&E, Arbocatalogus, helpdesk
De website, RI&E en de Arbocatalogus blijven gewoon beschikbaar. Daarnaast blijft de helpdesk voor alle inhoudelijke vragen, zoals voor de branche RI&E, de Arbocatalogus of de tegemoetkomingsregelingen onverminderd bereikbaar.

Vanzelfsprekend zullen wij u bij nieuwe ontwikkelingen direct informeren via de gebruikelijke communicatiekanalen (website en nieuwsbrief).

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van KIKK recreatie: 0183-645035 of info@kikk-recreatie.nl.

Terug naar resultaten