Foto

Het jaar van KIKK recreatie

22 december 2017

Voor KIKK recreatie was 2017 een productief jaar waarin we veel van onze ambities waar hebben gemaakt. Dit hebben we gedaan:

 • BCP’s ontwikkeld (Groentechnisch medewerker en Zwembadtechniek):
  Het beroepscompetentieprofiel (BCP) is een brondocument voor het ontwikkelen of vernieuwen van kwalificaties waaruit mbo-beroepsopleidingen en beroepsspecifieke cursussen ontwikkeld kunnen worden. Het afgelopen jaar hebben we de volgende BCP’s geüpdatet: ‘Groentechnisch medewerker’ en ‘Zwembadtechniek’.
 • RI&E geüpdatet naar de laatste wetgeving (per 1 juli 2017):
  In 2017 voerden we de nieuwe arbowetgeving in de RI&E door. Wil je ook een RI&E aanmaken maar heb je nog geen account? Vraag deze dan aan via info@kikk-recreatie.nl.
 • Arbocatalogus is actueel en vernieuwd:
  Wie naar de arbocatalogus gaat, vindt een compleet gerestylde versie. De structuur van de thema’s, risico’s en maatregelen is aangepast. Hierdoor is de site een stuk gebruiksvriendelijker.
 • Vernieuwd cursusmateriaal voor praktijkbegeleider: 
  Vanuit de praktijk ontstaan soms andere behoeften en nieuwe eisen. Om met die ontwikkelingen mee te gaan, is de inhoud van de cursusmap voor de opleiding praktijkbegeleider compleet vernieuwd.
 • Kwaliteitsbewaking erkende opleiders:
  Het reglement omtrent de erkende opleiders is afgelopen jaar aangepast. De kwaliteit en het aanbod van de opleiders zijn opnieuw zorgvuldig bekeken. Ook zijn de opleiders verzocht om opnieuw erkenning aan te vragen en hun actuele aanbod in te dienen. Zo blijft de cursuscatalogus up-to-date.
 • Cursusaanbod werkgevers/werknemers up-to-date:
  In de digitale subsidieportal is het cursusaanbod bijgewerkt. Werkgevers en werknemers kunnen een keuze maken uit een ruim aantal cursussen die in aanmerking komen voor subsidie.
 • Tegemoetkoming Cursuskosten (TC) groot succes!
  Om persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken, stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar. Dit subsidiebudget kan ingezet worden door werkgevers en werknemers die aangesloten zijn bij KIKK recreatie. Maar liefst € 600.000, de hele beschikbare subsidie, is in 2017 uitgekeerd voor de scholing van werknemers in de sectoren Recreatie en Zwembaden. Daarmee laat de sector zien dat het blijven scholen van werknemers een topprioriteit is. Vooral opleidingen op het gebied van gastvrijheid en commerciële trainingen zijn populair. Vanaf 1 januari 2018 kunnen er opnieuw subsidies worden aangevraagd. Lees hier meer.
 • Nieuw format voor BOP’s (bedrijfsopleidingsplannen):
  Door de invoering van een BOP kan een bedrijf op maat gebruikmaken van de subsidieregeling. We hebben in 2017 een nieuw ‘vereenvoudigd format BOP’ ontwikkelend. Het ‘aanvullende format BOP’ is komen te vervallen. Daarnaast is er een ‘format POP’ opgesteld. We merken dat het BOP een steeds meer prominente plek binnen bedrijven krijgt. Dit is goed nieuws: de BOP’s vormen namelijk de basis voor een gestructureerd scholingsklimaat en een hogere scholingsgraad binnen bedrijf en branche. Alle formats zijn te vinden in de studieportal.
 • Arbeidsmarktonderzoek:
  In 2017 is het arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd. Door dit onderzoek krijgt branche meer inzicht in de huidige arbeidsmarktsituatie, trends in het beroepsonderwijs en scholing, toekomstverwachtingen en het imago van de sector. Deze informatie kan helpen bij het ontwikkelen van beleid. Benieuwd naar de resultaten? Deze zijn in het eerste kwartaal van 2018 op deze site te vinden.
 • Onderzoek naar robotisering:
  De maatschappij is altijd in ontwikkeling. Om op de hoogte te blijven, hebben we onderzoek gedaan naar toekomstige trends op het gebied van technologie en robotisering. Daarbij is ook gekeken naar de gevolgen voor de sector. Ook heeft het bestuur twee sessies gehouden met onderzoekers en een trendwatcher. Het onderzoek, en de conclusies uit die sessies, vormen het handvat voor het bestuur om beleid te formuleren voor de recreatiesector. Dit om voorbereid de toekomst in te gaan als het gaat om bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en het onderwijs. Het resultaat van het onderzoek en de sessies lees je in het eerste kwartaal van 2018 op deze site.
 • Verkiezing Leerbedrijf Recreatie 2017 en 2018:
  Tijdens de verkiezing Leerbedrijf Recreatie kunnen bedrijven in de recreatie- en zwembadsector laten zien hoe zij hun stagiaires begeleiden naar volwaardige medewerkers. Afgelopen jaar mocht Kennemerduincamping De Lakens de titel op haar naam schrijven. Voor 2018 zijn de drie genomineerden ook al bekend: Camping De Norgerberg in Norg, Camping TerSpegelt in Eersel en zwembad Laco in Leerdam.
 • #Recreatievlogger:
  De eerste editie van #Recreatievlogger, waarin stagiaires uit de sector het al filmend tegen elkaar opnamen, bleek een groot succes. Vol enthousiasme werden video’s gemaakt en gedeeld via socialmediakanalen waar ook gestemd werd. Uiteindelijk gingen Youri en Anouk van Camping TerSpegelt met het winnaarsschap naar huis. Dit project krijgt zeker een vervolg in 2018.
 • Netwerkbijeenkomst
  In 2017 hebben we weer een Netwerkbijeenkomst gehouden waar vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en beroepsonderwijs met elkaar in gesprek konden gaan. Een plek om informatie en ideeën uit te wisselen en waar samenwerkingen worden verstevigd. Dit bijvoorbeeld op het gebied van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 • De Vakkracht 55+:
  55-plussers zijn vaak erg trouw en loyaal aan hun bedrijf. Maar ook heeft deze Vakkracht 55+ behoefte aan meer zekerheid en ruimte voor ontwikkeling. Hoe zet je deze groep duurzaam in? Check het handige overzicht vol adviezen voor werkgevers en werknemers .
 • Uitvoering convenant Ruim Baan:
  We vinden het belangrijk dat er aansluiting is tussen onze twee belangrijkste pijlers: beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Daarom is het samenwerkingsconvenant ‘ruim baan voor recreatie 2.0’ in het leven geroepen. Dit zorgt voor meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Het convenant is nu voor de tweede keer bekrachtigd.
 • Bijeenkomst voor erkende opleiders:
  Elkaar ontmoeten is belangrijk. Daarom is in 2017 weer een bijeenkomst gehouden voor erkende opleiders. Hier is ruimte om te spreken over ontwikkelingen binnen opleidingsland. Tijdens deze editie is ook een voorproef gegeven van het Next Level Portal. Door invoering van dit portaal krijgen opleiders meer regie over hun cursusaanbod.
 • 4 nieuwsbrieven verstuurd:
  Een nieuwsbrief is een mooie manier om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het laatste nieuws uit de branche en de laatste ontwikkelingen bij KIKK recreatie. Afgelopen jaar hebben we dan ook 4 uitgebreide nieuwsbrieven verzonden. En ook in 2018 kun je verwachten dat we je op de hoogte houden van het laatste nieuws.
 • Vertegenwoordiging in het onderwijs (mbo en vmbo):
  Ook in het onderwijs is KIKK recreatie aanwezig. Door ook de belangen te behartigen bij diverse overlegorganen in het onderwijs bewaakt KIKK de kwaliteit van het beroepsonderwijs. We bewegen ons van marktsegmenten SBB tot aan het exameninstituut Examenwerk.
 • Aanvraag subsidies voor bijvoorbeeld het sectorplan:
  KIKK recreatie houdt in de gaten welke subsidies door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid beschikbaar worden gesteld voor de sector. Zo kunnen weer mooie projecten van de grond komen, zoals bijvoorbeeld het succesvolle sectorplan.
 • KIKK recreatie online:
  Zichtbaarheid is voor KIKK recreatie van belang. Daarom laten wij ons niet alleen zien via bijvoorbeeld nieuwsbrieven, maar zorgen wij tevens voor een actuele website en profileren we ons als branche op social media. Zo missen wij niets en missen anderen niets van ons.

Terug naar resultaten