Terug naar resultaten

Bedrijfsopleidingsplan (BOP)

Delen via:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

Met het bedrijfsopleidingsplan (BOP) breng je als bedrijf structuur aan in het opleiden van medewerkers en kun je alle ontwikkelingen en trends opnemen waar je als recreatiebedrijf op wilt inspelen. Zo koppel je de ambities van het bedrijf direct aan opleidings- en ontwikkelbehoefte van de medewerkers. En kun je optimaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die KIKK recreatie biedt. Naast de door KIKK recreatie erkende opleidingsinstituten, kun je met een goedgekeurd BOP ook subsidie bij KIKK recreatie aanvragen voor cursussen van trainers en opleiders naar eigen keuze. De voordelen van het BOP op een rijtje:

• Kun je een cursuspakket op maat samenstellen en optimaal gebruikmaken van de tegemoetkomingsregeling cursuskosten van KIKK recreatie.
• Zie je direct wat de toekomstige ontwikkelingen betekenen voor het bedrijf en de competenties van het personeel.
• Kun je ook kiezen voor cursussen van niet erkende opleidingsinstituten.

De looptijd van een BOP is twee jaar en de kosten van de cursussen uit het BOP kun je declareren volgens de regeling tegemoetkoming cursuskosten (TC). Zo maak je optimaal gebruik van de (subsidie) mogelijkheden van KIKK recreatie.

Met het nieuwe POP format, bieden we als extra service nu ook een format voor het Persoonlijk OntwikkelPlan (POP). Het POP hoeft niet ingediend te worden om gebruik te kunnen maken van de voordelen van het BOP. Het is echter wel een mooie tool om het BOP verder uit te werken en toe te spitsen op de individuele medewerkers in het bedrijf. Klik hier voor meer informatie over het POP

Tijdsinvestering

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, kost het opstellen van een BOP tussen de 10 en 15 uur. De bedrijfsleiding besteedt hiervan zo’n 6 uur voor overleg en medewerkers ± 20 minuten voor het invullen van de enquête.

Hoe maak je een BOP?

Het format van het BOP kun je downloaden via het subsidieportaal. Het ingevulde BOP moet je ter goedkeuring uploaden in jouw werkgeversaccount.

Voorwaarden BOP

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming op maatwerkcursussen dien je het BOP te laten toetsen door KIKK recreatie. Met het indienen van het BOP stuur je de volgende stukken mee:

• Opgesteld BOP volgens het format met alle bijlagen.
• Een goedkeurende verklaring van OR of PVT op het BOP.

De tegemoetkoming cursuskosten voor maatwerkcursussen kun je aanvragen indien:

• Het bedrijf aangesloten is bij KIKK recreatie.
• De bijdrage aan KIKK recreatie is betaald.
• Het BOP is goedgekeurd door KIKK recreatie.
• Er goedkeuring is van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
• Een samenvatting van het BOP aan de medewerkers ter beschikking is gesteld.

Let op! Een gedeeltelijk opgestelde BOP wordt niet in behandeling genomen.

Uitsluiting

Een BOP kan een verscheidenheid aan cursussen bevatten die naar voren komt uit de verplichte werknemersenquête. Alleen brancherelevante cursussen komen in aanmerking voor regeling TC *.

* Bedrijfsinterne cursussen en cursussen als EHBO, Social Hygiëne, BHV en/of OR gerelateerde cursussen kunnen wel opgenomen zijn in het BOP maar vallen buiten deze regeling. Kijk voor gedetailleerde informatie in bijlage 6 van de Fonds-cao Recreatie.

* Onder ‘intern’ wordt verstaan indien de opleiding/cursus door een medewerker van het eigen bedrijf, hoofdorganisatie, overkoepelend orgaan etc. wordt gegeven en er dus geen verrekening per externe factuur plaatsvindt.

 

FAQ BOP

1. Kan een BOP alleen voor de hoofdorganisatie opgesteld worden of per vestiging?
Een BOP kan per vestiging opgesteld worden als de betreffende vestiging ook apart is aangesloten bij KIKK recreatie.

2. Moet elke medewerker een enquêteformulier invullen?
Elke medewerker moet de kans krijgen een enquêteformulier in te vullen. Het bedrijf is verplicht elke medewerker een enquêteformulier te overhandigen. De medewerker is vrij om het enquêteformulier in te vullen of niet.

3. Mag de enquête ook een steekproef zijn?
Nee, elke medewerker moet de enquête uitgereikt krijgen en wordt in de gelegenheid gesteld om deze in te vullen.

4. Mogen werknemers die geen enquête ingevuld hebben toch deelnemen aan de cursussen uit het BOP?
Ja, alle medewerkers kunnen aan de cursussen uit het BOP deelnemen. Ook als zij geen enquêteformulier ingevuld hebben.

5. Wanneer is het BOP representatief, met andere woorden, welk percentage retour gekomen enquêteformulieren is nodig om een representatieve BOP op te stellen?
Als er vanuit de bedrijfsleiding een goede voorlichting (met de brief) is gegeven is 60% een minimale score.

6.Moet in- en uitstroom van medewerkers geregistreerd worden in het BOP?
Er is geen registratie van in- en uitstroom van medewerkers nodig. Het BOP is een momentopname. De opgestelde matrix geeft een richting aan van de uit te voeren cursussen en de mogelijke aantallen deelnemers. Daarvan mag worden afgeweken.

7. Mag het werkgevers- en medewerkersbudget tezamen worden gebruikt?
Nee, budgetten mogen niet gebundeld worden. Als het werkgeversbudget voor een cursus verbruikt is, wordt het restant niet uitgekeerd van het medewerkersbudget. Het medewerkersbudget kan pas ingezet worden bij een volgende cursus.

8. Komen cursussen uit het BedrijfsOpleidingsPlan (BOP), gegeven door een bedrijfsinterne opleider, in aanmerking voor een tegemoetkoming in de cursussen?
Nee. Ook maatwerkcursussen komen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als die gegeven worden door een extern cursusinstituut.

Interessant voor jou

Cao - Pensioen
  • Foto

    Arbeidsmarktadviesgesprek

    Heb je als ondernemer, HR-functionaris, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad behoefte aan voorlichting of advies op het gebied van arbo, arbeidsmarkt of scholing, vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

  • Foto

    Vakbondsverlof

    KIKK heeft een regeling Tegemoetkoming Vakbondsverlof (TV) ingesteld.

Zoek op jouw interesse