Terug naar resultaten

Tips en tricks voor de Vakkracht 55+

55-plussers zijn ontzettend waardevol voor een organisatie. Ze hebben de kennis die noodzakelijk is voor de toekomst van een bedrijf. Uit ons onderzoek blijkt dat deze groep werknemers trouw en loyaal is aan het bedrijf. Ook hebben ze behoefte aan zekerheid en ruimte voor ontwikkeling. Hoe kunnen werkgevers en werknemers samen zorgen voor een duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst?

Wat kan ik doen als werkgever?

Wat kan de werkgever doen voor de Vakkracht 55+?

Als werkgever kun je veel doen om de Vakkracht 55+ waardevol in te zetten voor jouw bedrijf. De volgende stappen kunnen hierbij helpen:

1: Regie voor de medewerker

 • Reserveer een ontwikkel- of scholingsbudget per medewerker;
 • Werk met een cyclus van ontwikkel- en planningsgesprekken. Dit in lijn met de doelen, wensen en capaciteiten van de medewerker;
 • Richt een werkgroep op die meedenkt over werkbelasting en hoe deze te verminderen;
 • Onderzoek welke financiële mogelijkheden er zijn om de aantrekkingskracht voor de Vakkracht 55+ groot te houden. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de premie.
 2: Benut de senioriteit

 • Geef de Vakkracht 55+ een actieve rol, bijvoorbeeld door hem of haar een jongere te laten coachen;
 • Houd rekening met de fysieke belastbaarheid van de Vakkracht 55+. Onderzoek mogelijkheden om de werkomgeving aan specifieke behoeften aan te passen. Als er bijvoorbeeld sprake is van geluidsoverlast;
 • Geef vakkrachten 55+ indien nodig een andere functie die minder belastend is;
 • Probeer ervoor te zorgen dat medewerkers zelf invloed hebben op hun werkindeling.
3: Investeer in preventie

 • Inventariseer samen met de vakkracht risico’s en leg deze vast in een RI&E. Op termijn bespaart dit kosten die gepaard gaan met ziekteverzuim en re-integratie;
 • Maak structureel afspraken over de loopbaan en eigen ontwikkeling (duurzame inzetbaarheid);
 • Anticipeer op overbelasting, ook bij jonge arbeidskrachten;
 • Stimuleer het opdoen van bredere ervaring door bijvoorbeeld collegiale uitleen of ‘stages’ bij andere bedrijven;
 • Borg afspraken in het personeelsbeleid.

 

Wat kan ik doen als Vakkracht 55+?

Wat kun je zelf doen als vakkracht?

Als Vakkracht 55+ is het belangrijk dat je nog steeds met plezier naar je werk gaat. Gelukkig kun je veel doen om jouw positie binnen het bedrijf zo prettig mogelijk in te richten. Denk bijvoorbeeld aan de volgende stappen:

1: Heft in eigen handen

 • Blijf jezelf ontwikkelen, wees leergierig en laat zien dat je bestand bent tegen verandering;
 • Bespreek wensen met de leidinggevende en maak afspraken over jouw ontwikkeling. Denk hierbij aan jouw meerwaarde als ervaren werknemer binnen het bedrijf;
 • Maak afspraken met werkgevers over gezond en fit blijven, taakverbreding of verdieping
 • Breng in kaart welke kennis en vaardigheden je, ook buiten je werk, hebt opgedaan en die van meerwaarde zijn voor de onderneming.
 2: Benut de senioriteit

 • Neem een actieve rol aan. Denk bijvoorbeeld mee binnen een brainstormgroep over de werkzaamheden. Denk na over hoe jouw ervaring het best tot zijn recht komt binnen de organisatie;
 • Begeleid en coach jongere (seizoens)krachten of onderzoek werkmogelijkheden in bijvoorbeeld de sales waarbij je focus ligt op een oudere doelgroep;
 • Oefen invloed uit op je werkindeling wanneer dat mogelijk is.
3: Investeer in preventie

 • Maak structureel afspraken met je werkgever over je loopbaan, eigen ontwikkeling en inventariseer persoonlijke risico’s;
 • Doe bredere ervaring op bij andere bedrijven, door bijvoorbeeld collegiale uitleen of een soort ‘stage’ bij andere bedrijven of sectoren. Dit vergroot je inzetbaarheid.

 

Interessant voor jou

Cao - Pensioen
 • Foto

  Gratis adviesgesprek arbeidsmarkt

  Heb je als ondernemer, HR-functionaris, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad behoefte aan voorlichting of advies op het gebied van arbo, arbeidsmarkt of scholing, vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

 • Foto

  Vakbondsverlof

  KIKK heeft een regeling Tegemoetkoming Vakbondsverlof (TV) ingesteld.

Zoek op jouw interesse