Veilig en gezond werken

Week van de RI&E

6 juni 2017

Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de derde Week van de RI&E plaats. De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die knelpunten oplossen.

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. Tijdens de Week van de RI&E wordt een kosten-batenoverzicht gelanceerd, wat laat zien dat er juist ook veel (financieel) voordeel aan te behalen is. Grijp deze week dus aan om (opnieuw) aan de slag te gaan met veilig en gezond werken!

Arbocatalogus
De RI&E is een onderdeel van de Arbocatalogus en vind je hier. De RI&E is zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: de Arbeidsinspectie controleert hier dan ook op.

Wetswijziging RI&E per 1 juli
Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Op een tweetal punten hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E instrumenten: het contract met de Arbodienst en de taak van de preventiemedewerker. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector en vastgelegd in de cao Recreatie. Deze zal aangepast worden op deze onderwerpen. Natuurlijk houden we jullie hier op de hoogte van deze wijzigingen.

Terug naar resultaten