Arbocatalogus

Deze Arbocatalogus voor de recreatiebranche laat zien wat je kunt doen om op een gezonde en verantwoorde manier te werken. De Arbocatalogus is opgebouwd aan de hand van vijf hoofdthema’s, namelijk: Agressie en geweld, Beeldschermwerk, Geluid, Klimaat en Lichamelijke belasting en biedt praktische maatregelen om knelpunten op het gebied van deze thema’s aan te pakken. De Arbocatalogus is ondergebracht in een externe portal. Je vindt deze op: kikk-recreatie.dearbocatalogus.nl

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Risico’s in het bedrijf moet je niet uit de weg gaan. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector en vastgelegd in de cao Recreatie. In de folder lees je meer over de RI&E voor de Recreatiesector.

Ingewikkeld? Dat valt mee. Je moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E  via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: de Arbeidsinspectie controleert hier dan ook op. De RI&E is een onderdeel van de Arbocatalogus en vind je hier.

RI&E account aanvragen 

Via deze link kunt u een bedrijfsaccount voor de digitale RI&E voor recreatiebedrijven en zwembaden aanvragen. Heeft u al een account, log dan hier direct in.

Verkorte handleiding RIE Recreatie

Wat kun je als medewerker doen aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden? 

Van welke risico’s ben jij je bewust op het werk?
In deze vragenlijst tref je tips aan. Dit is een (hulp) middelen om jouw ervaringen met Arbeidsomstandigheden en de risico’s hiervan te inventariseren en mogelijk ook actie op te ondernemen. Vul de vragenlijst in en bespreek de uitkomsten van de vragenlijst met het team en met je leidinggevende.

Kosten en baten van de RI&E

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. In het kosten-baten-overzicht van de RI&E laten we zien dat hier ook veel baten tegenover staan. Benieuwd hoe? Bekijk snel het onderstaande filmpje.