Arbocatalogus

Deze Arbocatalogus voor de recreatiebranche laat zien wat je kunt doen om op een gezonde en verantwoorde manier te werken. De Arbocatalogus is opgebouwd aan de hand van vijf hoofdthema’s, namelijk:

 • Agressie en geweld
 • Arbeidsdiscriminatie en ongewenste omgangsvormen
 • Beeldschermwerk
 • Geluid
 • Klimaat
 • Lichamelijke belasting

De Arbocatalogus biedt praktische maatregelen om knelpunten op het gebied van deze thema’s aan te pakken. De Arbocatalogus is ondergebracht in een externe portal.

Risico Evaluatie & Inventarisatie (RI&E)

De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Risico’s in het bedrijf moet je niet uit de weg gaan. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector en vastgelegd in de cao Recreatie. In de folder lees je meer over de RI&E voor de Recreatiesector.

Ingewikkeld? Dat valt mee. Je moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E  via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: de Arbeidsinspectie controleert hier dan ook op. De RI&E is een onderdeel van de Arbocatalogus en vind je hier.

RI&E account aanvragen

Via deze link kan je een bedrijfsaccount voor de digitale RI&E voor recreatiebedrijven aanvragen. Heb je al een account, log dan hier direct in.

Gratis adviesgesprek

Wist je dat je als werkgever bij KIKK recreatie ook terecht kunt voor een gratis arbeidsmarktadviesgesprek? Wij sparren graag met je over bijvoorbeeld Arbo of subsidieregelingen. De onderwerpen die aan bod kunnen komen in een adviesgesprek zijn:

 • Arbo, gebruik: RI&E en arbocatalogus Recreatie.
 • Nieuwe medewerkers: stagebeleid en plaatsing.
 • HRM: uitleg gebruik instrumenten Beter Beoordelen, Belonen en Professioneel met Personeel en generatie management.
 • Opleidingsplan (BOP)
 • Overheidssubsidie op gebied van scholing en arbeidsmarkt.

José Landman, groepsleider toezicht en aankomend preventiemedewerker Zwembad de Peppel:

“Tijdens het adviesgesprek hebben we uitleg gekregen over hoe de branche RI&E werkt en hoe deze is opgezet. We hebben stap voor stap de RI&E doorgelopen en zo meer inzicht gekregen. Het was een fijn en open gesprek. Je staat er niet alleen voor en je weet waar je terecht kunt met vragen. Uiteindelijk moest de RI&E ook gecertificeerd worden door de Arbodienst en daar zijn we met vlag en wimpel voor geslaagd. Ook in de toekomst weet ik dat ik bij jullie terecht kan.”

Wil jij ook als ondernemer, HR-functionaris, personeelsvertegenwoordiger of lid van de OR in de recreatiesector even sparren op het gebied van arbo, arbeidsmarkt of scholing? Stuur ons dan een e-mail met jouw verzoek.

Wat kun je als medewerker doen aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden? 

Van welke risico’s ben jij je bewust op het werk?

In deze vragenlijst tref je tips aan. Dit is een (hulp) middelen om jouw ervaringen met Arbeidsomstandigheden en de risico’s hiervan te inventariseren en mogelijk ook actie op te ondernemen. Vul de vragenlijst in en bespreek de uitkomsten van de vragenlijst met het team en met je leidinggevende.

Kosten en baten van de RI&E

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. In het kosten-baten-overzicht van de RI&E laten we zien dat hier ook veel baten tegenover staan. Benieuwd hoe? Bekijk snel het onderstaande filmpje.