De opleiding Praktijkbegeleider Recreatie in een nieuw jasje

4 april 2017

Effectiever communiceren en meer inzicht in mbo-2 studenten

Al jaren biedt KIKK recreatie de opleiding Praktijkbegeleider Recreatie aan. De opleiding is te volgen bij de erkende opleiders Bureau HTM, Bureau PUUR en Endurance. De opleiding wordt regelmatig geüpdatet . Deze keer is niet alleen de inhoud onder de loep genomen, ook de vormgeving is in een aantrekkelijk nieuw jasje gestoken.

In 2016 heeft KIKK recreatie een onderzoek  uitgevoerd naar stageproblematiek in het mbo, niveau 2. Uit het onderwijs kwamen de signalen dat het voor mbo-2 studenten lastig was om een relevante stageplek te vinden. Uit het onderzoek bleek dat dit onder andere veroorzaakt wordt door een gebrek aan kennis van de verschillende niveaus in het mbo-onderwijs. Daarom zit er in deze vernieuwde opleiding nieuwe informatie over het huidige mbo en vmbo. En is er een deel opgenomen over de specifieke kenmerken van de verschillende niveaus in het mbo. Tot slot is ook het thema communicatie verder uitgewerkt. Daarin wordt ingegaan op hoe je als praktijkbegeleider nog efficiënter kunt communiceren met je stagiaire/medewerker die je begeleidt.

Over de opleiding Praktijkbegeleider Recreatie
De opleiding Praktijkbegeleider Recreatie wordt aangeboden via de erkende opleiders Bureau HTM, Bureau Puur en Endurance . Al honderden praktijkbegeleiders zijn de afgelopen jaren door hen opgeleid. Door het volgen van de opleiding en het zelfstandig uitvoeren van de opdrachten is de praktijkbegeleider in staat om zijn/haar studenten in de beroepspraktijkvorming binnen het (erkende) leerbedrijf goed te begeleiden en collega’s te coachen. In de opleiding komen de belangrijkste competenties van de praktijkbegeleider uitgebreid aan de orde, met name als het gaat om instrueren, begeleiden, coachen en beoordelen van collega’s en stagiaires. Effectieve communicatie hoort hier uiteraard ook bij.

De cursus Praktijkbegeleider Recreatie valt onder de regeling tegemoetkoming cursuskosten van KIKK recreatie. Kijk voor meer informatie over deze regeling op onze website.

Wil je meer weten over de opleiding Praktijkbegeleider Recreatie? Neem dan contact op met KIKK recreatie via info@kikk-recreatie.nl of met één van de genoemde opleiders.

Terug naar resultaten