Nog betere voorbereiding op de beroepspraktijk voor MBO’ers

2 juni 2017

Project Leisure Leefstijlen van Ruim baan voor recreatie 2.0

Beroepsonderwijs is naast het thema arbeidsmarkt een van de belangrijkste pijlers van KIKK recreatie. Nog belangrijker is de aansluiting tussen deze twee pijlers. Deze aansluiting is onlangs voor de tweede keer bekrachtigd in het samenwerkingsconvenant tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven: Ruim baan voor recreatie 2.0! Het convenant is ondertekend door zowel de werkgevers- als de werknemersvertegenwoordiging binnen KIKK recreatie. Naast dat een goede samenwerking bijdraagt aan de juiste mensen op de juiste plek, draagt het convenant ook bij aan een stevige positie van medewerkers op de arbeidsmarkt. Lees hier meer over Ruim baan voor recreatie 2.0

Eén van de projecten van Ruim baan voor recreatie 2.0 is Leisure Leefstijlen. RECRON ontwikkelt samen met RECRON en Zadkine het nieuwe keuzedeel Leisure Leefstijlen. De aanvraag voor dit keuzedeel is 1 juli 2016 door de minister van OCW goedgekeurd. Studenten kunnen vanaf 1 september 2017 met dit verdiepende keuzedeel voor het kwalificatiedossier Travel, leisure & hospitality aan de slag. Door deze extra kennis en vaardigheden worden studenten nog beter voorbereid op de beroepspraktijk en kunnen zij hun marktpositie versterken.
Lees meer over de inhoud van het keuzedeel op de website van RECRON.

Terug naar resultaten