Terug naar resultaten

Generatiemanagement in vijf stappen

Iedere generatie heeft zijn eigen behoeften, verwachtingen, ambities en mentaliteit, als gevolg van de tijd waarin ze zijn opgegroeid en als gevolg van de loopbaan waarin ze zich bevinden. In veel organisaties komen meerdere generaties voor. Generatiemanagement speelt optimaal in op de behoeften van verschillende generaties en vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Door van elkaar te leren krijgen medewerkers van alle generaties meer wederzijds begrip voor elkaar. Zo kan er een werkcultuur ontstaan waarin fouten gemaakt mogen worden en successen samen gevierd worden. Diversiteit verrijkt jouw team! Verschillende invalshoeken, van spontane ideeën tot in de puntjes uitgedachte plannen. Probeer leeftijden en achtergronden te mixen waar mogelijk.

De oudere generatie kent zijn of haar vak van binnen en van buiten en heeft levenservaring. Deze medewerkers zijn met deze kennis en ervaring van grote waarde voor het bedrijf. Leerlingen, stagiaires en ook collega’s hebben daar profijt van. Het werkt ook motiverend voor de medewerker zelf die zijn kennis kan delen en daarvoor gewaardeerd wordt. En sta zelf ook eens stil en bedenk je door welke bril jij naar het werk en de samenwerkingen kijkt.

Daarom hebben wij een handig stappenplan voor leidinggevenden en medewerkers ontwikkeld, gericht op de behoeften van de genoemde oudere generatie.

1. Startgesprek

De leidinggevende en medewerker voeren een startgesprek over de rol en functie van de medewerker binnen het bedrijf. De zelftest Kennisdeler wordt onder aandacht gebracht. Daarbij wordt het doel en het belang van de test besproken.

2. Invullen zelftest

Zowel de leidinggevende als de medewerker vullen, onafhankelijk van elkaar of gezamenlijk, de test Kennisdeler in. De twee ingevulde vragenlijsten vormen de basis voor de volgende stap.

3. Gesprek

De testresultaten vormen de basis voor een open, inventariserend gesprek over de mogelijkheden die de medewerker ziet om zich een rol van bijvoorbeeld kennisdeler of praktijkbegeleider eigen te maken. Voor leidinggevenden bestaat er een leidraad voor dit gesprek.

4. Terugkoppeling

Tijdens deze stap delen de leidinggevende en de medewerker hun ervaringen met betrekking tot de invulling van de nieuwe rol als kennisdeler van de medewerker.

5. Evaluatie

Ongeveer drie maanden na afronding van het traject volgt een evaluatiegesprek, inclusief verslag met gezamenlijk vastgestelde actie- en aandachtspunten.

Duurzame inzetbaarheid
  • De KIKK RI&E

    De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk.

  • RecreatieHero

    Met meer dan 150 trainingen is RecreatieHero hét online leerplatform voor iedereen in de recreatiebranche.

  • Tips en tricks voor 55-plussers

    55-plussers zijn ontzettend waardevol voor een bedrijf. Maar hoe zet je deze werknemers duurzaam in?