Update tegemoetkomingsregeling cursuskosten

7 juli 2017

Eerder hebben wij laten weten dat er ook in 2017 door veel bedrijven een beroep wordt gedaan op onze subsidieregeling. De tegemoetkomingsregeling cursuskosten is zo succesvol dat inmiddels al ongeveer 85% van het beschikbare budget is toegekend.

Het bestuur van KIKK recreatie heeft in haar laatste vergadering benadrukt dat dit jaar de zogenaamde op=op-regeling, zoals die is vastgelegd in de Fonds-cao, wordt gehanteerd. Dit betekent dat subsidie voor cursuskosten wordt toegekend zolang het budget toereikend is en dat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Om gebruikers actueel inzicht te bieden in de nog beschikbare subsidie, is er een dashboard geplaatst op de homepage van het portal.

Gezien het feit dat het beschikbare budget voor een groot deel is gebruikt en er nog steeds dagelijks veel subsidieaanvragen bij KIKK recreatie binnenkomen, wijzen wij u erop dat de mogelijkheid bestaat dat uw aanvraag niet meer in aanmerking komt voor subsidie. Het is echter moeilijk in te schatten wanneer dit moment wordt bereikt, daarom adviseren wij u het dashboard in de gaten te houden en uw declaratie zo spoedig mogelijk in te dienen.

Meer informatie over de subsidie.

Terug naar resultaten