Update: Project actualisering bcp groentechnisch medewerker recreatie

8 november 2016

In september 2016 was KIKK recreatie bezig met het samenstellen van een werkgroep die zich gaat bezighouden met het beroepscompetentieprofiel (bcp) groentechnisch medewerker recreatie. In de nieuwsbrief van september hebben we geïnteresseerden opgeroepen om hieraan deel te nemen. Op deze oproep is met enthousiasme gereageerd en op 7 november jongstleden is de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar gekomen.

De werkgroep bestaat uit deskundigen uit het bedrijfsleven en een vertegenwoordiger van de AOC Raad. De basis voor deze bijeenkomst was een concept bcp opgesteld door de KIKK recreatie adviseur beroepsonderwijs. Tijdens de bijeenkomst werd feedback op het bcp besproken, waardoor het bcp aangepast en aangevuld kan worden. In het bcp zijn naast een beeld van de branche, ook de kerntaken van de vakvolwassen beroepsbeoefenaar, de gewenste kennis & vaardigheden en de beroepscompetenties opgenomen. Zodra het bcp gereed en vastgesteld is door de cao-partijen,  wordt het als brondocument gebruikt voor het kwalificatiedossier ‘Groene ruimte’ (mbo) dat door de aoc’s wordt gebruikt om de beroepsopleiding verder vorm en inhoud te geven. We houden je op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen!

 

Terug naar resultaten