Training Praktijkopleider krijgt upgrade en wordt voortaan vergoed

14 april 2023

Praktijkopleiders hebben een belangrijke functie. Ze zorgen voor goed opgeleide vakmensen en zijn het visitekaartje van de bedrijven in de branche voor de studenten uit het MBO. Daarom is besloten om vanaf 1 januari 2023  de kosten van de training Praktijkopleider te vergoeden. De huidige training krijgt bovendien een upgrade.

 

 

Om stagiaires en studenten binnen leerbedrijven op een professionele manier te begeleiden, heeft de sector al jaren een eigen Training Praktijkopleider. De ontwikkelingen binnen het onderwijs, op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven gaan echter snel. Om de opleiding aan te passen aan deze ontwikkelingen, wordt er op dit moment hard gewerkt aan een upgrade. Het huidige programma wordt hierbij aangevuld met enkele nieuwe thema’s. De nieuwe versie van de opleiding komt dit najaar op de markt.

Visitekaartje van de sector
Praktijkopleiders hebben een belangrijke functie. Door hun kennis en ervaring over te dragen, zorgen zij ervoor dat de volgende generatie vakmensen goed opgeleid en voorbereid de arbeidsmarkt betreedt. Daarnaast zijn ze ook het visitekaartje van de bedrijven in de branche voor de studenten uit het MBO.

Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerlingen en stagiairs en fungeren als ambassadeurs voor het bedrijf. Een goede praktijkopleider kan een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van nieuw talent voor het bedrijf. Het is dus belangrijk dat praktijkopleiders leren, hoe zij hun bedrijf positief zichtbaar kunnen maken en hoe zij contacten kunnen leggen met de scholen in hun regio om studenten actief te benaderen.
Praktijkopleiders hebben dus een belangrijke functie bij het binden en boeien van studenten aan de bedrijfstak.

Nieuwe onderdelen
Verschillende onderdelen van de huidige training Praktijkopleider blijven gewoon bestaan, zoals het maken van een opleidingsplan, het verzorgen van een instructie en het op een juiste wijze voeren van tweegesprekken. De nieuwe training bevat de volgende onderdelen:

  • Instroom bevorderen
  • Selecteren
  • On boarden
  • Begeleiden
  • Beoordelen
  • Professionaliseren
  • Begeleiden praktijkopdrachten
  • Toetsen op competenties

SBB erkenning
Sociale partners onderschrijven het grote belang van een professionele begeleiding van stagiaires en studenten. Naar verwachting wordt de Training Praktijkopleider verplicht gesteld vanaf najaar 2023. SBB erkent vanaf dat moment alleen bedrijven als opleidingsbedrijf, als er een praktijkopleider in dienst is met een erkend certificaat.
Bedrijven die nu al erkend zijn behouden hun SBB erkenning. De SBB erkenning is verplicht als je als bedrijf een student wilt begeleiden.

Vergoeding kosten
Sociale partners hebben vanwege deze ontwikkeling besloten om vanaf 1 januari 2023  de kosten van de training Praktijkopleider te vergoeden. Dit geldt voor alle deelnemers die werken in een bedrijf, dat afdraagt aan het Sociaal Fonds Recreatie (KIKK) conform cao Verblijfsrecreatie. De training moet gegeven zijn door een HISWA-RECRON erkend instituut om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Vooralsnog zijn dit Endurance en Recreatie Trainingen. Hebben werknemers de Training Praktijkopleider sinds 1 januari 2023 gevolgd? Dan kun je hiervoor binnen 3 maanden na het behalen van de training een vergoeding aanvragen via de KIKK website.

Meer informatie?
Neem contact op met KIKK recreatie (info@kikk-recreatie.nl, procedure tegemoetkoming), HISWA-RECRON (info@hiswarecron.nl, verplichting) of Endurance (info@endurance.nl, inhoud en planning).

Terug naar resultaten