Receptie

Resultaten arbeidsmarktonderzoek bekend

5 februari 2018

Achtergrondinformatie

Op zoek naar cijfers over de recreatiesector?
Ben je op zoek naar cijfers en statistieken over de recreatiesector? De online arbeidsmarktmonitor is de gebruiksvriendelijke presentatietool met onderwerpen in uiteenlopende thema’s. Kom direct te weten hoeveel personen er werkzaam zijn in jouw sector, hoe het carrièreverloop is van studenten aan beroepsopleidingen en hoe werknemers en werkgevers denken over de sector.

Registratiecijfers en enquêteresultaten
Via kikk.incijfers.nl kan je cijfers raadplegen verdeeld over drie hoofdthema’s: kwantitatieve gegevens (CBS microdata) gebaseerd op registratiebestanden, resultaten uit de werknemersenquête en resultaten uit de werkgeversenquête.

Tal van mogelijkheden
De cijfers zijn per thema te downloaden als PDF of als Excel-bestand. Afhankelijk van de beschikbaarheid, kan je per indicator verder klikken naar een detailweergave. Hier kan je een eigen presentatievorm kiezen.

Gebruik

Kies een thema
Maak je keuze uit één van de vierentwintig thema’s waarover gegevens beschikbaar zijn. Je krijgt dan een pagina met een indicatoren uit het desbetreffende thema.

Kies je sector
Bovenaan op de pagina kies je een sector en het gebied waarmee je wilt vergelijken. Bij de registratiegegevens kan je kiezen uit de sectoren: ‘vakantiehuisjes’, ‘kampeerterreinen’, ‘zwembaden’, ‘sport’ en ‘overig’. Vervolgens kan je vergelijken met één van de andere sectoren of vergelijken met het totaal van alle sectoren. Bij de resultaten uit de enquête kan je kiezen uit de sectoren: ‘recreatie’ of ‘zwembaden’. Vervolgens kan je vergelijken met de andere sector of de totale sector.

Download een rubriekpagina
Je kan de gegevens van een thema downloaden via het downloadicoon in de balk rechts bovenaan. Als je kiest voor ‘download als PDF’, dan download je de cijfers in visueel gepresenteerde vorm. Kies je voor ‘download als Excel’, dan download je de cijfers zonder presentatievorm in een Excel-rekenblad.

Navigeer naar de detailweergave van een cijfer
Bij de thema’s o.b.v. registratiegegevens, kan je op het merendeel van de indicatoren klikken naar de detailweergave van dat cijfer. Rechts op dat scherm kan je de presentatievorm kiezen.

Terugkeren naar de startpagina of de vorige pagina
Vanaf elke pagina keer je terug naar de startpagina via het blokjesicoon links bovenaan in de balk. Naar de vorige pagina keer je terug via het pijltje terug in de balk bovenaan. Daarnaast kan je met de pijlen link en rechts van de onderwerpen navigeren naar andere thema’s.

De gegevens in de arbeidsmarktmonitor zijn afkomstig uit verschillende bronnen. De basisgegevens zijn aangeleverd door instanties als CBS, UWV, KvK en DUO. De verschillen in definitie van de sector en verschillen in cijfers op bedrijfs- en holdingniveau zorgen ervoor dat het beeld dat u heeft van de branche af kan wijken van de cijfers die zijn opgenomen in de arbeidsmarktmonitor.

Terug naar resultaten