(Vereist)
Project
Projectleider
Datum
Emailadres

Wat is uw mening over het projectresultaat?(Vereist)

Wat waren doel, resultaat en gewenste effect van het project? Wat waren de gebudgetteerde kosten/opbrengsten en wat zijn de gerealiseerde kosten/opbrengsten? Is het resultaat bereikt?

Welke maatregelen zouden ervoor kunnen zorgen dat in de toekomst de samenwerking tussen opdrachtgever, projectleider en projectteam verder kan verbeteren?

Welke lessen voor de toekomst zijn te leren rondom projectbeheersing (met name tijd, geld,/ kwaliteit)?

Is de besluitvorming in het project goed verlopen?

Heeft het project goed ingespeeld op de behoeften uit de omgeving van het project?

Wat zijn de learnings die je vanuit dit project mee wilt nemen naar volgende projecten? Wat ging er beter dan verwacht? Welke structurele verbeteringen kunnen onze projecten succesvoller maken?

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 16 MB.