Private Aanvulling WW en WGA

19 december 2019

Vanaf 1 februari 2020 gaat de PAWW in: de Private Aanvulling WW en WGA. Deze regeling biedt werknemers in een WW of WGA-situatie langer inkomenszekerheid dan waarin de wetten voorzien. De premie voor de regeling wordt geïnd door de stichting PAWW bij werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de (verzamel) cao. De premie voor 2020 is vastgesteld op 0,4% van het brutoloon dat door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Binnenkort stuurt de stichting PAWW aan werkgevers een welkomstbrief en de premienota.

Meer informatie kunt u vinden op www.SPAWW.nl.

Terug naar resultaten