Onderzoek arbeidsmarktbranding recreatiesector

6 februari 2023

De recreatiesector heeft te maken met grote uitdagingen: er is sprake van een personeelstekort en het aantal studenten die de opleidingen in deze richting volgt loopt terug. Het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, in opdracht van Kikk Recreatie, HISWA-RECRON en FNV Recreatie, om het imago in kaart te brengen en inzichten te verzamelen. Er zijn onderzoeken uitgevoerd onder werkgevers, werknemers en  MBO studenten.

Medewerkers
Medewerkers kijken in de basis positief naar het werken in de sector. Zo is men hier gemiddeld genomen tevreden over (7,1) en trots op. Desondanks zou men het werken niet snel aanbevelen. Personeelstekort, de hoge werkdruk en slechte arbeidsvoorwaarden zijn hier de grootste oorzaak van. Hierdoor verwacht 1 op de 5 medewerkers op korte termijn de sector te verlaten. Medewerkers vinden het belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf. Vooral op het gebied van doorgroeimogelijkheden blijft de recreatiesector nu nog achter, terwijl dit voor medewerkers juist een belangrijke reden in om langer in de sector te blijven werken.

Werkgevers
Werkgevers kijken (logischerwijs) zeer positief naar de recreatiesector. Zij zien vooral een groeiende markt die vol ontwikkeling is, waarbij de sector als werkplek dan ook een hoge NPS krijgt toebedeeld van +31. Desondanks geeft twee derde aan dat er sprake is van personeelstekort. Als negatieve punten van de recreatiesector  wordt dan ook voornamelijk gewezen op de krappe arbeidsmarkt, de werkdruk en in mindere mate de arbeidsvoorwaarden. Opleidingsmogelijkheden kunnen volgens werkgevers een rol spelen in het langer verbonden blijven aan het bedrijf. Toch geeft een relatief groot deel aan (33%) geen enkele mogelijkheid tot ontwikkeling aan te bieden.

MBO studenten
Studenten stromen in op de hospitality-opleidingen vanuit diverse vooropleidingen. De instroom vanuit het HBR profiel is nu nog relatief laag (6%).De meerderheid van de studenten kijkt positief naar de toekomst van de sector, met name door de toename van vakanties nu corona op zijn retour is.

Een rode draad in de uitkomsten is dat de recreatiesector wordt geassocieerd met animatie en het werken met kinderen. Minder dan de helft van de studenten geeft aan na de studie in de sector te willen gaan werken. Slechts n op de vijf (18%) geeft aan dit zeker van plan te zijn. Studenten die niet van plan zijn om te gaan werken in de sector of dit nog niet te weten geven aan het werk wel leuk te vinden, maar dit te zien als een tijdelijke baan (seizoenswerk of wanneer men jong is).

Alle resultaten van het onderzoek kun je hier downloaden.

Met deze inzichten wordt het komende jaar invulling gegeven aan arbeidsmarktbranding.

Terug naar resultaten