Nieuws onderzoek: Behoud oudere vakkrachten

12 april 2016

55-plussers zijn zich bewust van de veranderende arbeidsmarkt én van het belang om vitaal, gezond en met plezier te blijven werken. Ze geven aan dat ze meer regie willen over hun eigen loopbaan. Werkgevers erkennen dat de unieke kennis en ervaring van de 55-plusser waardevol is voor het bedrijf en voor de sector. Om ervoor te zorgen dat oudere medewerkers duurzaam inzetbaar blijven, moeten er structureel afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en medewerkers en dat gebeurt nu nog onvoldoende.

Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Behoud oudere vakkrachten’ dat door het Sociaal Fonds Recreatie is uitgevoerd als onderdeel van het sectorplan. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de bevindingen uit het project ‘Baan je toekomst’ dat ging over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zijn er interviews en gesprekken gehouden met werkgevers en medewerkers.

De arbeidsmarkt is in beweging

De pensioenleeftijd is verhoogd, de instroom van jonge medewerkers daalt en er wordt een beroep gedaan op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om duurzaam aan het werk te blijven. Met de uitkomsten van dit onderzoek gaat SFRecreatie actie ondernemen om oudere vakkrachten vitaal inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring van deze vakkrachten op een goede manier wordt overgebracht op nieuwe medewerkers in de sector. Er zijn gelukkig al veel goede voorbeelden van de manier waarop dat kan, maar er is meer mogelijk.

Rapport onderzoek ‘Behoud oudere vakkrachten’

Terug naar resultaten