“Goede stagebegeleiding biedt volop voordelen, voor studenten én je bedrijf”

8 april 2024

Door: Herbert van Oord (HISWA-RECRON)

Stagiairs goed begeleiden is niet alleen gunstig voor de studenten in kwestie: ook als bedrijf heb je er baat bij. Herbert van Oord weet er alles van. Hij is manager Arbeidsmarkt, Training & Opleiding bij HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie van 2.500 bedrijven in de watersport en recreatie. Herbert legt uit hoe goed de stagebegeleiding in zijn branche geregeld is. Doe er je voordeel mee!

Waarom zet HISWA-RECRON zich in voor de best mogelijke stageplek – en dus het Stagepact? “Simpel”, antwoordt Herbert van Oord. “Het aantal studenten van opleidingen in onze branche is de laatste jaren gehalveerd. Dus als er stagiairs komen, willen we die goed begeleiden en niet na korte tijd weer met een slechte ervaring door de achterdeur zien vertrekken. We willen graag enthousiaste, positieve ambassadeurs, hier steken we flink wat tijd en energie in. En dat loont, voor zowel de studenten als de betrokken bedrijven.”

Uitgangspunten Stagepact
Het begint al bij arbeidsmarktbranding. “We interesseren kinderen vanaf de basisschool voor een carrière in de watersport en recreatie. En hebben ze eenmaal voor een opleiding binnen onze branche gekozen, dan worden ze bij de aangesloten bedrijven begeleid door een gecertificeerde praktijkopleider. We hebben twee trainingsbureaus gevraagd om trainingen voor praktijkopleiders te ontwikkelen. Hierin zijn eisen vanuit onze branche meegenomen, net als de uitgangspunten van het Stagepact. Bij ons viel dit mooi samen met het vernieuwen van het kwalificatiedossier. Als branche kun je zo je eigen accenten leggen. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als je er serieus mee bezig gaat, kun je echt het verschil maken.”

Extra strenge eisen
HISWA-RECRON ging zelfs nog een stapje verder: de algemene eisen die aan praktijkopleiders binnen bedrijven worden gesteld, vindt de branchevereniging niet streng genoeg. “Wij willen een goede, erkende praktijkopleider binnen elk bedrijf”, zegt Herbert van Oord. “Oftewel medewerkers die een training hebben gevolgd die wij hebben goedgekeurd. Ze moeten voldoen aan extra, spijkerharde erkenningseisen, goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij ons sociaal fonds recreatie hebben we een subsidieaanvraag gedaan, die is goedgekeurd. 120 medewerkers konden hierdoor het opleidingsprogramma tot praktijkopleider volgen. Er was zoveel animo voor, dat we een tweede subsidieaanvraag hebben gedaan, waardoor nu 240 medewerkers hun certificaat kunnen behalen.”

Positieve geluiden
“We hadden verwacht dat er vanuit de aangesloten bedrijven veel kritiek op deze strenge verplichting zou komen, maar er kwamen alleen maar positieve geluiden. We kregen zelfs complimenten, omdat de gestelde eisen zorgen voor een hoop duidelijkheid. Want ook bedrijven zien de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, en die willen we allemaal graag verkleinen. Wij nemen zelf onze verantwoordelijkheid; het onderwijs kan ons niet verwijten dat wij het niet goed doen. Dit betaalt zich zeker uit. Onze praktijkopleiders weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Hierdoor zorgen we voor tevreden stagiairs die veel leren. Zelf leren we ook veel én we zorgen voor een betere aansluiting van afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Win-win-win dus.”

Optimaal rendement
Als gecertificeerd praktijkopleider leer je niet alleen studenten motiveren, begeleiden en beoordelen, maar ook veel over je eigen bedrijf. Optimaal rendement dus. Herbert van Oord: “Je leert met een andere blik naar je eigen bedrijf kijken: welk concept heb je, op welke doelgroep richt je je en wat betekent dit voor het leerproces van je stagiairs? En: hoe verleid je studenten om bij jou stage te komen lopen? Daarnaast leer je stagiairs wendbaar zijn op de arbeidsmarkt: je stoomt ze klaar voor de branche, niet alleen voor jouw bedrijf. Een praktijkopleider maakt per stagiair een plan, met eisen waar die aan het einde van de stageperiode aan moet voldoen. We beschikken zelf over praktische handvatten. Bijvoorbeeld eigen e-learnings voor studenten en een onboarding programma voor nieuwe medewerkers, dat we ook voor stagiairs gebruiken.”

Actief aan de slag
“Het opleiden van studenten is serieus, dit moet je serieus aanpakken. Vroeger lag de nadruk op motiveren en beoordelen, nu moet je veel meer doen om een student goed voor te bereiden op de praktijk. Wat je er niet in stopt, krijg je er ook niet uit. Je moet er zelf actief mee aan de slag. De noodzaak is er ook: er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt en bedrijven staan te springen om medewerkers. Je kunt dus niet achterover leunen en wachten tot goede krachten zich aandienen. Bovendien verwachten studenten tegenwoordig actieve begeleiding: ze zijn kritischer dan vroeger. En dat mag ook.”

Praktische tips
Heeft Herbert van Oord nog tips voor andere bedrijven die stagiairs begeleiden?
“We hebben allemaal last van tekorten op de arbeidsmarkt. Er zijn actuele ontwikkelingen in de branche die van invloed zijn op jouw personeel. Bij ons is dat bijvoorbeeld het dalen van het aantal studenten. Besteed aandacht aan die ontwikkelingen in de training van praktijkopleiders, zodat zij hierop kunnen inspelen. Zo loop je in ieder geval niet achter de feiten aan. En stel, net als wij, eisen vanuit je branche. Zo maak je iedereen duidelijk dat je het begeleiden van stagiairs serieus neemt. Daar heb je op alle fronten profijt van.”

Terug naar resultaten