Geen extra (sectorplan)subsidie meer mogelijk op 8a en 8b cursussen!

10 juni 2016

Nieuwe afbeelding (8)De cursussen met extra subsidie uit het sectorplan hebben de laatste maanden een vlucht genomen. Hierdoor is het budget voor de extra subsidie op dit moment bijna verbruikt.

Dit betekent dat er vanaf heden geen nieuwe cursussen met extra sectorplansubsidie meer ingepland kunnen worden. De declaraties van cursussen die nu nog lopen kunnen natuurlijk nog gewoon worden ingediend.

Er is nog wel extra subsidie beschikbaar voor EVC en u kunt gratis een vitaliteitsscan of arbeidsmarktadvies aanvragen.

De normale regeling tegemoetkoming cursuskosten van KIKK Recreatie blijft gewoon van kracht.

Terug naar resultaten