Functiehuis wordt geactualiseerd

16 mei 2022

Sociale partners hebben afgesproken dat het Handboek functie-indeling in de verblijfsrecreatie wordt geactualiseerd. Ook zullen de functies meer resultaatgericht beschreven worden. Verder zullen voorbeeld functies online komen te staan, zodat deze makkelijk aan te passen zijn voor de eigen onderneming. Naar verwachting zal dit veelomvattende project in 2023 worden afgerond, waardoor het in de cao die na 2023 volgt, wordt opgenomen.

Terug naar resultaten