(Vereist)
Project
Projectleider
Datum
Emailadres

Hoe verloopt het project?(Vereist)

Verlopen de kosten volgens plan? Zijn er, of komen er onvoorziene extra kosten of juist kostenmeevallers?

Verlopen de opbrengsten / resultaten volgens plan? Bij achterblijvende resulaten: wat is de reden hiervan en hoe zou dit bijgestuurd kunnen worden?

Verloopt de planning / doorlooptijd volgens plan? Als dat niet het geval is, wat is daar dan de reden van en wat zijn de eventuele gevolgen?

Hoe verloopt de samenwerking binnen het projectteam en met de andere stakeholders? Wanneer hier knelpunten zijn, hoe zou daar dan op bijgestuurd kunnen worden?

Zijn er nog andere zaken die vermeld moeten worden bij deze milestone evaluatie? Heb je iets nodig om het project bij te kunnen sturen? Is er nog iets anders dat belangrijk is om te vermelden?

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 16 MB.