Foto

Deelname arbeidsmarktonderzoek door werkgevers en werknemers

20 oktober 2017

Op 16 oktober is het arbeidsmarktonderzoek gesloten. Tot die tijd konden werkgevers en werknemers vragen invullen over onderwerpen als: de inhoud van het werk, de toekomst van de branche, loopbaanontwikkeling en werkbeleving. ABF Research verwerkt nu de resultaten van het onderzoek. Deze resultaten plaatsen we half december in de vorm van een dashboard op de website van KIKK recreatie.

Wij danken alle werknemers en werkgevers die de vragenlijst hebben ingevuld hartelijk voor hun deelname. Met de resultaten uit het onderzoek kan de branche invulling geven aan beleid over de genoemde onderwerpen. Werknemers konden deelnemen aan de loting voor een prijs. De winnaars ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht. De namen van de winnaars plaatsen we ook op de website.

Terug naar resultaten