Cao Recreatie voor 2022 en 2023

22 april 2022

Na onderhandelingen hebben HISWA-RECRON, FNV Recreatie en CNV Vakmensen met akkoord van de leden een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Recreatie voor 2022 en 2023. Daarmee is de cao Recreatie definitief geworden. De cao gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar. De cao Recreatie geldt voor ondernemingen in de verblijfsrecreatie.

De salarisschalen en feitelijk betaalde salarissen worden als volgt verhoogd:

  • 4% per 1 april 2022
  • 2% per 1 januari 2023
  • 1% per 1 juli 2023

Verder worden de jeugdschalen met 5% verhoogd per 1 januari 2022. Daarnaast wordt de mogelijkheid in de cao opgenomen om 0-urencontracten met hulpkrachten af te sluiten. Hiermee krijgen deze contracten, die al wel in de verblijfsrecreatie werden afgesloten, een juridische basis. Dit geeft duidelijkheid en rechtszekerheid aan werkgevers en werknemers. Veel werkgevers hadden hierom gevraagd.

Terug naar resultaten