De branche RI&E voor de recreatiesector is opnieuw erkend

19 november 2019

De branche RI&E voor de recreatiesector is opnieuw erkend en gepubliceerd op www.rie.nl. De erkenning is op 8 oktober 2019 door Steunpunt RI&E verlengd. Het RI&E-instrument maakt het bedrijven makkelijk om de wettelijk verplichte RI&E uit te voeren.

De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector en vastgelegd in de cao Recreatie. Door de erkenning hebben bedrijven met maximaal 25 werknemers in dienst extra voordeel: zij hoeven hun RI&E na het opstellen niet meer te laten toetsen en dat scheelt behoorlijk in de kosten.

Terug naar resultaten