Foto

Bevorderen instroom arbeidsbelemmerden

10 maart 2015

In het licht van de ingevoerde participatiewet hebben Jobstap Specifyk en SFRecreatie elkaar gevonden en zijn een samenwerking aangegaan. Om de arbeidsinstroom te bevorderen willen Jobstap Specifyk en SFRecreatie de handen ineen slaan en hebben zij in een convenant de intentie vastgelegd om 20 mensen met een Wajong uitkering te faciliteren in de recreatiesector een arbeidsplek te krijgen. Dit gaan beide partijen aan, in de hoop in de toekomst meer arbeidsplekken te generen en dit ook voor een bredere doelgroep (mensen met een WSW achtergrond) te realiseren.

De doelstellingen in het convenant zijn:
• Twintig arbeidsplaatsen ingevuld, voor minimaal een halfjaar met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren, met werkzoekenden uit de caseload van netwerkpartners en specifieke doelgroepen (Wajong).
• Het ontwikkelen en geven van goede voorlichting over het aannemen van arbeidsbelemmerden.

Het convenant is hier te vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kikk-recreatie.nl

Terug naar resultaten