Terug naar resultaten

Toelichting Wet voor Klokkenluiders

Per 1 juli 2016 is de Wet voor Klokkenluiders in werking getreden en daardoor moet elke organisatie met vijftig werknemers of meer verplicht een interne meldregeling hebben. Deze klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie.

Klokkeluidersregeling

In de klokkeluidersregeling staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand. Wat hier tenminste in moet staan is wettelijk vastgesteld. Wie voor 1 juli 2016 al een regeling had, moet deze dus aanpassen aan de nieuwe wet. Vanwege het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) van de ondernemingsraad (OR) zijn de werkgever en de OR op elkaar aangewezen bij het opstellen en wijzigen van de interne meldregeling.

Wat moet er in elk geval in die meldregeling?

In een goede meldregeling horen in elk geval de volgende onderdelen thuis:

 • Een werknemer moet advies kunnen inwinnen over zijn melding van een mogelijke misstand bij iemand met een geheimhoudingsplicht, zoals een advocaat of vertrouwenspersoon.
 • De regeling moet openstaan voor iedereen die binnen de organisatie werkt.
 • De werknemer moet kunnen kiezen bij wie een misstand wordt gemeld.
 • Onderwerpen waarover een werknemer melding kan maken, bijvoorbeeld; fraude, corruptie of gevaar voor milieu of volksgezondheid.
 • De werkwijze voor melding van onregelmatigheden. Het gaat dan om minder ernstige zaken zoals schending van interne regels of afspraken.
 • Waarborg voor de vertrouwelijke behandeling van een melding van misstanden.
 • Waarborg voor onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke misstand.
 • De manier waarop de melder (klokkenluider) wordt betrokken.
 • Bescherming tegen benadeling van de melder, zoals pesten of ontzegging van promotie.
 • Duidelijkheid over wanneer en waar een werknemer extern melding kan maken.

Om jou als werkgever hierin te ontlasten, heeft KIKK recreatie voor de sector recreatie een standaard melding beschikbaar gesteld. Deze regeling kun je gebruiken voor je eigen organisatie en waar nodig aanpassen. Wanneer je de regeling gebruikt moet ook bij de OR om instemming gevraagd worden.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website van het Huis voor Klokkenluiders.

Interessant voor jou

Personeelsbeleid
 • De KIKK RI&E

  De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk.

 • RecreatieHero

  Met meer dan 150 trainingen is RecreatieHero hét online leerplatform voor iedereen in de recreatiebranche.