Terug naar resultaten

Best practice: Recreatiepark ter Spegelt

TSPKM_2-300x118

In gesprek met Angelique Joosten, Commercieel Manager bij Recreatiepark Ter Spegelt (tevens P&O in het takenpakket), over de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, van alle leeftijden, levensfasen en generaties.

Wat is jouw eigen affiniteit met generatiemanagement?

Voordat ik via het SFR de Masterclass Generatiemanagement had gevolgd, was ik me niet zo bewust van generatiemanagement en de verschillende betekenis die je carrière heeft in de verschillende fasen in een leven. Ikzelf kom uit de pragmatische generatie en merk aan mezelf dat ik naar specialisatie toe aan het werken ben. Langzaam nader je de “40” en ga je wat meer nadenken over wat je met het tweede gedeelte van je carrière wilt. Ik merk dit ook bij mijn generatiegenoten.

Door het volgen van de Masterclass Generatiemanagement heb ik geleerd een aantal natuurlijke processen op Ter Spegelt anders te benaderen. Ter Spegelt is een zéér sterk seizoensgeoriënteerd bedrijf. Ieder seizoen groeit het medewerkersbestand van de 16 mensen die vast in dienst zijn in winter naar zo’n 150 personen in de top van het hoogseizoen. Ruim 130 tijdelijke medewerkers dus, voornamelijk de jongste pragmatische generatie en generatie Y (scholieren en studenten). Sinds ongeveer 2 jaar, mede door de Masterclass Generatiemanagement, wordt deze groep wezenlijk anders benaderd dan voor die tijd.

Wat is het belang van generatiemanagement voor jouw organisatie?

Recreatiecentrum Ter Spegelt heeft in haar missie staan dat ze een bedrijf wil zijn waar medewerkers en gasten centraal staan en waar professionele kwaliteit wordt geboden door een team van mensen die in een aangename en open sfeer met elkaar samenwerken. Die aangename en open sfeer moet je als organisatie waar kunnen maken voor je medewerkers in alle leeftijdsfasen. Toch lopen we hier ook tegen onze beperkingen aan: ieder jaar laten we die 130 tijdelijke medewerkers aan het einde van het seizoen ook weer los, dus binden en boeien is belangrijk, doch slechts voor een beperkte periode en definitief binden aan Ter Spegelt kan slechts voor een heel klein groepje. We zijn zéér beperkt in onze doorgroeimogelijkheden.

Met name door dat jonge team wat we hebben staan is vergrijzing binnen ons bedrijf ook eigenlijk alleen maar een issue bij de afdeling technische dienst, de enige afdeling waar binnen enkele jaren veel kennis gaat wegvallen. Er zijn reeds gesprekken gevoerd over hoe we dit op kunnen vangen. Een coachingstraject voor nieuwe medewerkers/leidinggevende binnen deze afdeling om de kennis op de goede manier over te dragen is een reële optie.

Waar zijn jullie mee bezig?

We hebben ons het afgelopen jaar vooral gericht op het (al dan niet tijdelijk) binden en boeien van de jongste generatie. Ter Spegelt was een organisatie waar geen training / opleidingscultuur heerste. In combinatie met een bedrijfsopleidingsplan hebben we veel energie gestopt in de training en coaching van jonge medewerkers. Waar mogelijk hebben we in de trainingen zoveel mogelijk rekening gehouden met generaties en de verschillen hierin. Zo houden we om het jaar een medewerkers tevredenheidonderzoek onder de tijdelijke medewerkers, hiermee kunnen we inspelen op hun wensen en behoeften.

We stellen vragen als:
• Wat vind je van je huidige werk?
• Ben je tevreden met de inhoud van je takenpakket?
• Vind je dat de organisatie je voldoende scholingsmogelijkheden biedt?
• Heb je het gevoel dat je voldoende begeleid bent in de uitoefening van je werk?
• Voel je je onderdeel van het team van Ter Spegelt?

Als doelstelling voor de komende jaren wil ik gaan werken met een systeem waarbij we de competenties van onze “tijdelijke” medewerkers beter in kaart gaan brengen. Wat voor talenten hebben we nu in huis, wat in de toekomst in de organisatie ingezet zou kunnen worden. Op dit moment spelen we hier nog onvoldoende op in. Ook het structureel voeren van voortgang- of functioneringsgesprekken gebeurd op dit moment bij de grote groep tijdelijke mensen toch nog te weinig. Door een verandering binnen het management van Ter Spegelt zal dit de komende jaren meer aandacht gaan krijgen.

Tevens gaan we in het komende jaar heel gericht kijken welke medewerkers andere collega’s kunnen gaan begeleiden als een soort interne trainer. Juist door die ervaren, en vaak wat oudere medewerkers, hier een rol en een functie in te geven blijven ze betrokken bij de groei van de organisatie.

Wat zijn jouw tips voor collega’s uit de branche?

Omdat wij een zelfstandig bedrijf zijn, waarbij personeelszaken een neventaak is van een manager (wat voor veel individuele, met name campings vaak het geval is), is het belangrijk kleine stappen te nemen. Probeer je organisatie niet te spiegelen aan bedrijven die onder een keten vallen, daar zitten P&O professionals die meer tijd en budget tot hun beschikking hebben om zaken te realiseren.

Samengevat:

Neem kleine stappen en stel jezelf doelstellingen die haalbaar zijn.
Volg de Masterclass Generatiemanagement om goed te leren welke stappen binnen de organisatie
te nemen zijn.
Maak er werk van: maak in ieder geval niet de fout te denken dat aan de slag gaan met generatiemanagement alleen maar haalbaar is binnen grote bedrijven.
Bekijk binnen je organisatie welke combinaties te maken zijn met opleiding en training / coaching van jonge medewerkers, waar mogelijk door oudere medewerkers.

Mijn motto is: “Geef en u zult ontvangen”

Cao - Pensioen
 • De KIKK RI&E

  De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk.

 • Cao Recreatie App

  Met deze app heb je je arbeidsvoorwaarden altijd bij de hand!

 • Foto

  Premies

  Sinds 1 juli 2019 wordt er weer door TKP premie geïnd. Werkgevers mogen premie inhouden op het loon van hun werknemers.

 • Jouw pensioen

  Werknemers die vallen onder de cao Recreatie nemen vanaf 21 jaar deel aan Pensioenfonds Recreatie, hét pensioenfonds voor de recreatiesector.