Terug naar resultaten

Best practice: Het Land van Bartje

landal-bartje-groot-300x296In gesprek met Tonique Holander parkmanager en Tineke de Groot assistent parkmanager van het Land van Bartje, over de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, van alle leeftijden, levensfasen en generaties.

Wat is jullie eigen affiniteit met generatiemanagement?
Toen ik 2000 als manager hier begon, viel het meteen al op. We hadden toen 6 vaste medewerkers, waarvan er twee al heel lang in dienst waren en de anderen jong. Vooral het verschil in omgangsvormen en trouw aan het bedrijf was overduidelijk. Toen volgde een explosieve groei van camping naar bungalowpark. We hebben nu 32 vaste medewerkers. De groei bracht vele veranderingen met zich mee, zoals meerdere aparte functies, opzetten van personeelsbeleid, meer teamwork en werken met computers. We hebben met de twee ouderen open en intensief gesproken over hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Beiden werken al weer tijdje met veel plezier op een andere functie die uitstekend bij hun kracht en kwaliteiten past.

Collega Tineke de Groot is naar de eerste Masterclass Generatiemanagement geweest. Daar werd bevestigd dat we op de goede weg waren. Vooral ouderen inzetten op hun kracht en kwaliteiten en jongeren veel en persoonlijke aandacht geven bij het inwerken en het doorontwikkelen binnen het park. Daarna hebben we met alle medewerkers nog aan een door Landal gehouden interactieve presentatie over generatiemanagement deelgenomen. Het binden en boeien van jongeren staat daardoor bovenaan onze agenda.

Wat is het belang van generatiemanagement voor jullie organisatie?

Wij zijn ons bewust van het belang. Er zijn verschillen in behoeften, wensen en verwachtingen tussen levensfasen en generaties. Door ons er in te verdiepen hebben we meer inzicht in die verschillen gekregen, kunnen we ze beter benoemen, kunnen we ze makkelijker bespreekbaar maken en er beter op inspelen. Het klopt gewoon en dat zien we ook bij onze medewerkers. Als ze binnen komen hebben ze vaak hoge ambities en als ze in een nieuwe levensfase komen, zie je op eens dat de behoeften, wensen en verwachtingen veranderen.

We hebben in principe een heel loyale groep medewerkers en dat willen we ook graag zo houden. Bij veranderende levensfasen van onze medewerkers, denken we mee en zoeken we samen naar oplossingen. Zo was er een collega die fulltime hoofd was van sport en recreatie. Ze wilde graag parttime werken in verband met haar kinderen. Helaas kon dat niet als hoofd. Ze werkt nu, tot ieders tevredenheid, parttime bij de receptie. Dat is dus binden, boeien en behouden in de praktijk.

Waar zijn jullie mee bezig?bartje

We zijn samen met alle medewerkers, jong en ouder, aan de slag gegaan met het benoemen van de kernwaarden van Het Land van Bartje. Hierdoor is onze kernformule, over wat wij samen zijn en hoe wij ons samen gedragen, ontstaan:
• Gastvrij + Gemoedelijk + Geweldig = Genieten.

Vervolgens hebben we die kernformule weer samen met de medewerkers door vertaald naar onze “eigen Bartje competenties”:
• Interpersoonlijke sensitiviteit
• Betrokkenheid
• Initiatief

Deze eigen competenties, aanvullend op de competenties van Landal, vormen de basis voor de jaargesprekken tussen leidinggevenden en alle medewerkers, voor de persoonlijke ontwikkelplannen (POP) van medewerkers en geven richting aan de ontwikkeltrajecten en opleidingen van onze mensen.

Wij investeren veel in opleiding & training en blijven dat ook in de toekomst doen. Al onze leidinggeven zijn of worden bij Landal getraind in het toepassen van competentiemanagement. Bij medewerkers investeren we vooral in vak- en competentieontwikkeling op basis van hun POP.

Wat zijn jullie tips voor collega’s uit de branche?
1. Creëer draagvlak en daadkracht voor verandering: doe het altijd samen met je medewerkers en laat ze zelf benoemen wat belangrijk is voor de gast en voor henzelf
2. Maak er tijd voor, maak het deel van het werk, doe het tijdens werktijd en niet even tussendoor
3. Zorg er voor dat het een blijvend proces wordt, omdat de omgeving en de gast continu veranderen: denk bijvoorbeeld ook eens samen na over de gast van morgen

Ons motto is: “Maak er een ding van”.

 

Cao - Pensioen
 • Cao Recreatie App

  Met deze app heb je je arbeidsvoorwaarden altijd bij de hand!

 • Jouw pensioen

  Werknemers die vallen onder de cao Recreatie nemen vanaf 21 jaar deel aan Pensioenfonds Recreatie, hét pensioenfonds voor de recreatiesector.

 • De KIKK RI&E

  De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk.

 • Foto

  Premies

  Sinds 1 juli 2019 wordt er weer door TKP premie geïnd. Werkgevers mogen premie inhouden op het loon van hun werknemers.